U2egipt

Seminar je primjena onog što smo naučili u prvom seminaru. Naglasak je na osnovnim koracima u analizi natalne karte tj. kako pristupiti analizi natalne karte i procijeniti važnost planeta. Cilj je naučiti analizirati planete i druge čimbenika po položaju i funkciji u natalnoj karti te početi prepoznavati dominantne motive.

 

Pregled tehnika opće analize natalne karte.

Raspored planeta po elementima i kvalitetama.

Raspored planeta na zodijačkom krugu.

  • Analiza Sunca i Mjeseca.
  • Značenje para Sunce/Mjesec. Dnevni noćni planeti. Njihovi vladari. Aspekti.

 

Ushod (Ascedent) i vladar Ushoda

  • Ushod kao onaj koji upravlja životom... Posrednik između psihe (Su,Mj) i svijeta.
  • Ushod kao točka, kao znak ili kao kuća. Važnost položaja vladara Ushoda.

Planeti na osima tj. uglovima.

  • Osi kao točke ili vrhovi kuća. Dvojnost značenja: A) Kao snaga planeta. Hijerarhija jačine kuća B) Tematska značenja

Dostojanstva i vladarstva planeta.

  • Suštinska i prigodna dostojanstva. Domicilnost. Znak kao kuća i kasniji pomak ka kvadrantnim sustavima.
  • Dvojna funkcija vladara: Domicil ("Domaćin"), Uzvišenje ("vladar")

Motivi koji se ponavljaju

Osnovni aspektni obrasci:

  • Trokut, T kvadrat, veliki križ, Yod, steliumi. Bliski aspekti. Broj aspekata. Neaspektirani planeti.