U2egipt

Kalendar tečajeva, seminara i predavanja

Events Calendar

Emocije i narativni identitet
Saturday 18 January 2020, 14:00
Contact Slaven Slobodnjak (091 615 9907)

Prvi dio seminara se bavi pitanjem što su emocije i kakva je struktura karakteristika onog što zovemo emocije. Povezati ćemo najvažnije karakteristike emocija sa astrološkim planetima i vidjeti kako kartu povezati sa nečijim dominantnim emocijama. Pristup emocijama kao dinamičkom procesu nas vodi u narativnu teoriju emocija.  U drugom dijelu bjasniti ćemo što je to narativna struktura i kako ju primjeniti na analizu emocija. Sve to nas vodi i u ideju narativa kao jednog pristupa ljudskom identitetu koji opisuje identitet kao proces i u kojem se spajaju emocije i smisao nečijeg života. Struktura narativnog identiteta nije nešto substancijalno u našoj psihi, ali nam može objasniti način kako kreiramo životni smisao i osjećaj za identitetet. To je u nekom smislu veoma slično onome što astrolozi rade u analizi karte tj. u analizi nečijeg života.

Seminar vodi Slaven Slobodnjak.