U2egipt

Kalendar tečajeva, seminara i predavanja

Events Calendar

Profekcije u helenističkoj astrologiji 1. dio
Saturday, 30. January 2021, 16:00
Contact Slaven Slobodnjak (091 615 9907)

Ova drevna tehnika prognoza, iako se zadržala i u srednjem vijeku, u mnogočemu je izgubila svoju izvornu sofisticiranost. U ovom, prvom dijelu, detaljnije ćemo proći kroz tekstove Vetija Valenta koji daje najopsežniju sliku korištenja ove tehnike u svom bogatstvu varijacija. Valent nam daje i neke praktične primjere za tehniku. Dakle ovdje ćemo obraditi bazično korištenje profekcija u natalnoj karti i vidjeti kako nam profekcije mogu služiti kao procjena aktivacije pojedinih planeta, odnosno njihovih aspekata.

Prijave i informacije na 091 615 9907 ili na www.apotelesma-astrologija.hr

Location Online