U2egipt

Seminar detaljnije obrađuje primjenu metode sekundarnih progresija u analizi natalne karte u kombinaciji sa tranzitima. Cilj je naučiti analizu u vremenu i otkrivanje važnijih razdoblja u nečijem životu pomoću korištenja ovih dviju tehnika

 

Kompletna analiza natalne karte - ponavljanje i proširivanje, vježba na primjerima.

Važnost natalne karte i položaja planeta u tumačenju progresija i tranzita.

Detaljnija analiza korištenja sekundarnih progresija na primjerima.

  • Progresije na natalne planete vs. progresije na druge planete u progresijama. Kada koristimo progresivno-natalne, a kada progresivno-progresivne aspekte.
  • Progresivne mjesečeve faze i njihova značenja. Životne faze i glavni životni ciklusi.
  • Progresije planeta. Brzi i spori planeti u progresijama. Aspekti progresivnih planeta.
  • Promjene znakova planeta. Retrogradnost u progresijama planeta.

Korištenje sekundarnih progresija u kombinaciji sa tranzitima na primjerima.

Utjecaj tranzita na progresije i aktivacija progresija.Analiza vanjskih planeta u tranzitima. Sinodički ciklusi u vezi s retrogradnošću i brzinom planeta.

Kakve nam informacije daju progresije a kakve tranziti.

Kompletna analiza života na primjerima koristeći sekundarne progresije i tranzite zajedno.