U2egipt

Seminar je daljnja primjena onog što smo naučili u prvom i drugom seminaru. Naglasak je na osnovnim koracima u sintezi natalne karte tj. kako pristupiti sintezi natalne karte i procijeniti važnost planeta. Cilj je naučiti analizirati planete i druge čimbenika po položaju i funkciji u natalnoj karti, te početi prepoznavati dominantne motive.

 

Pogled na natalnu kartu - što znače podaci o rođenju. Natalni podaci i kategorizacija. Sideralni i tropski zodijak. Tabele aspekata.

  • Pregled tehnika opće analize natalne karte.

Raspored planeta po elementima i kvalitetama.

Raspored planeta na zodijačkom krugu.

  • Analiza Sunca i Mjeseca.

Značenje para Sunce/Mjesec. Dnevni noćni planeti. Njihovi vladari. Aspekti.

  • Ushod (Ascedent) i vladar Ushoda

Ushod kao onaj koji upravlja životom... Posrednik između psihe (Su,Mj) i svijeta.

Ushod kao točka, kao znak i kao kuća. Važnost položaja vladara Ushoda.

  • Planeti na osima tj. uglovima.

Osi kao točke ili vrhovi kuća. Dvojnost značenja: A) Kao snaga planeta. Hijerarhija jačine kuća B) Tematska značenja

  • Dostojanstva i vladarstva planeta.

Suštinska i prigodna dostojanstva. Domicilnost. Znak kao kuća i kasniji pomak ka kvadrantnim sustavima.

Dvojna funkcija vladara: Domicil ("Domaćin"), Uzvišenje ("vladar")

Važnost vladara i veze planeta preko vladarstva. Mreža vladarstava.

  • Osnovni aspektni obrasci:

Trokut, T kvadrat, veliki križ, Yod, steliumi. Bliski aspekti. Broj aspekata. Neaspektirani planeti.

  • Kako pronaći glavne motive natalne karte.

Vježba na primjerima poznatih osoba i polaznika.