U2egipt

U seminaru se bavimo teorijom aspekata i njenom primjenom u analizi karte. Detaljnije obrađujemo aspektne obrasce i harmoničke aspekte

 • Aspekti po stupnjevima vs. aspekti po znakovima - razlike u značenjima i primjeni.
 • Harmonici i valna teorija astroloških aspekata.
 • Manji aspekti tj. viši harmonici. Kada i kako ih koristimo.
 • Aspektni obrasci.
  Opisi najvažnijih aspektnih struktura.
  Aspektni obrasci kao poluzbrojevi.
  Obrasci u vremenskoj analizi
 • Harmonički horoskopi.
  Prikaz u raznim brojilima (H4, H8, H5, H9).
  Harmonici kao pomoćni horoskopi.
 • Primjena u analizi natalne karte.