U2egipt

U prvom seminaru na novi način obrađujemo osnovne astroloških pojmove poput planeta, znakova vladarstava i kuća. Vidjeti ćemo kako postoje značajnije razlike u tumačenju i korištenju osnovnih elemenata karte, te da je helenistička astrologija daleko bogatija po pitanju osnovnih tehnika.

 

Planeti i njihove karakteristike.

Pojam dnevnog i noćnog horoskopa i dnevnih i noćnih planeta.

Pitanje poredka planeta. Sklon Sunca i Mjeseca. Jutarnji i večernji planeti. Sinodički ciklus i planetarna vremena.

Pitanje transcedentalnih planeta i kako ih koristiti.

Znakovi i vladarstva.

Zodijački međuodnosi i struktura znakova. Znakovi zodijaka kao domovi planeta. Pojam vladara i gospodara - vladari kao domaćini.

Korištenje dvojnih vladarstava: domicila i uzvišenja (egzaltacija). Veza domicila i egzaltacija. Kako odrediti aktivnog vladara znaka tj. kuće.

Ostala srodnosti i podjele zodijaka.

Međe i vladari Međa. Gospodari trigona (trokuta). Lica ili dekani. Dvanaestine zodijaka (dodekatemoria)

Aspekti.

Kada je aspekt aspekt tj. kada se planeti gledaju i vide. Aspekti po znaku. Aspekti po stupnju.

Svjedočenje planeta jedni drugima. Spajanja (aplikacije) i istjecanje (separacija) u međuodnosima.

Kuće kao mjesta (topos). Pojam "mjesta".

Kuće (mjesta) kao znak vs. jednake kuće. Korištenje dvojnog sustava kuća. Utjecaj meridijana i kvadrantnih sustava.

Ugaonost ili osi. Ugaone trojke kuća. Pojam upotrebljivosti (chrematistikos) i epitopos-a.

Ushiti (radovanja) planeta prema mjestima. Interpretacija i značenja mjesta