U2egipt

sy21w40U predzadnjem nastavku pomalo rezimiram priču o vladarstvima na primjeru načina mogućih primjena domicila i uzvišenja. Uvodim ideju sugospodara i mogućnost više vladara znaka zodijaka nasuprot uobičajenom korištenju samo domicila.

 

5.7 PRIMJENE PRISNOSTI

U analizi karte vladari imaju puno veću važnost nego što je imaju u današnjoj astrologiji. Često je analiza vladara važnija od analize samog planeta u nekom znaku ili kući. No, mogli bismo reći kako je zapravo svaki planet vladar nečega pa stoga položaj planete ima važnost. U tom se smislu kaže kako planet zapravo i poprima određene uloge ili signifikacije upravo zbog toga što vlada nekim mjestom. U tzv. tematskoj analizi vidjeti ćemo kako je prvi korak u analizi, naprimjer teme braka, određivanja planeta koji označava brak (a to može biti bilo koji planet, a ne nužno Afrodita). Stoga se velika važnost pripisuje situaciji kada je planet u vlastitoj međi ili domu (kad je sam sebi vladar i gospodar). Smatra se kako je to najbolje za mogućnost realizacije ishoda vezanih uz značenja dotičnog planeta i mjesta, a takav položaj može i neutralizirati neka negativna značenja (lošiji položaj, aspekt zlotvora i sl.).

Postoje naznake kako se mnogi tekstovi opisa raznih planetarnih kombinacija odnose samo na te specijalne slučajeve. Naprimjer, Valent u prvoj knjizi daje kratke opise svih međa, ali na samom kraju daje gotovo neprimjetnu opasku da se ovi opisi odnose samo na slučaj kada je planet u vlastitoj međi, a ne za druge položaje. Slične opaske nalazimo kod Anubiona koji neke opise planeta u parovima pripisuje samo slučajevima kada su u vlastitim međama ili domovima. Vrlo slično možemo naći opasku o kombinacijama planeta u međama ili domovima drugih planeta gdje uvjet postaje da je planet vladar karte ili možda nekih od tzv. glavnih (ili općih) signifikatora (Ushoda, Čestice usuda, prenatalna lunacija i sl.). Valent u drugoj knjizi daje opise planeta po mjestima (kućama), ali na početku jasno kaže kako govori o vladaru Čestice ili Ushoda. Ukratko, moguće je da ti drevni opisi nisu korišteni kao opći opisi svih kombinacija koje nalazimo u karti, već su se koristili selektivno, samo za neke planete koje zadovoljavaju dodatne uvjete. To je važno razumjeti jer današnji astrolozi, čak kada i uzmu čitati neki stariji astrološki tekst, najčešće traže interpretativne opise i čitaju ih doslovno, ne uzimajući u obzir ove dodatne uvjete. Takvi opisi (naprimjer aspekata) su i čest izvor kritike drevnih astrologa, što je dobrim djelom neopravdano upravo zbog nerazumjevanja kako ti opisi imaju dodatne uvjete ili specifičnu primjenu, te nisu zamišljeni kao univerzalni opisi značenja kombinacija.

No, ti uvjeti (ili "ključevi") dosta su rano i izgubljeni – u kasnijim verzijama tekstove često nalazimo prijevode tih opisa kombinacija, a da upravo ove ključne rečenice s uvjetima nedostaju. Možemo nagađati da li je to namjerno ili se u vrijeme prijevoda već izgubilo razumijevanje tih uvjeta? Tim opisima ćemo posvetiti dio druge knjige, pa zasada to ostavljamo kao otvoreno pitanje. Ovdje ćemo pogledati i neke od konkretnijih tehnika koje koriste prisnosti da bi vidjeli na koji su način neke tehnike međusobno povezane i kako neki drugi planet može "preuzeti" gospodarstvo.

Sugospodari, zajedništvo i uplitanje

Jedna od zanimljivih primjena prisnosti i vladarstava možemo vidjeti iz odredbe o sugospodarima. S drugim dijelom odredbe sugospodara susreli smo se u poglavlju o trokutima (X.x), a sada ćemo se zadržati na osnovnom opisu koji kod Antioha glasi:

Da sugospodar nastaje kada bi isti zodijak bio uzvišenje jedne, dom druge.

Ovo je jasno samo po sebi, gotovo banalno za jednu definiciju, ali je veoma važno jer zapravo govori kako su uzvišenje i domicil sugospodari tj. da zajednički vladaju znakom zodijaka tj. domom planeta. Mi danas ni ne razmišljamo o mogućnosti korištenja 2 vladara znaka pa je ovo naznaka veoma važne ideje.

No ono što nas muči jest zašto bi uopće bio potreban pojam sugospodara kao još jedan koncept, kad već imamo više vrsta vladara i gospodara? Jednu naznaku možemo naći u odredbi zajedništva (Ant. 16):

Kako je učešće kada je zvijezda zajedno sa zvijezdom zodijaku ili gleda na nju, <...> ako je taj [zodijak] kuća jedne, uzvišenje druge.

Učešće je grčka riječ metochē koja također znači zajedništvo, sudjelovanje. To nam mnogo ne pomaže jer su se ova značenja mogla naslutiti i iz odredbe za sugospodara, ukoliko prefiks su- u sugospodar shvatimo kao zajednički (gospodar). Ali ovdje se uvodi uvjet da jedan planeta bude vladar doma, a drugi uzvišenja, te da su ili u tom znaku (kojeg su dom ili uzvišenje) ili da gledaju na njega (aspektiraju ga). Ako pokušamo proširiti odredbu sugospodara na svaki znak možemo reći kako su vladari doma i uzvišenja na neki način sugospodari dotičnog znaka ili planeta u njemu. Sada bi se mogli zapitati šta ako neki od njih ne gleda (nema aspekt)?

Uzmimo, naprimjer, da je Zeus u Jarcu, a da je domaćin Kronos u Blizancima, dok je Ares također u Jarcu (u svom uzvišenju), ili u bilo kojem znaku koji vidi znak Jarca. Budući da Kronos iz Blizanaca ne vidi Jarca on ne može učestvovati u gospodarenju, pa bi to značilo da Ares kao sugospodar preuzima ulogu gospodara Jarca. Dakle u ovom slučaju Ares postaje jedini gospodar znaka i kuće.
Koliko god ovako nešto izgledalo neobično, uopće nije strano rezoniranju helenističke astrologije. Postoje niz tehnika na raznim razinama u kojima se uz pomoć određenih uvjeta odabire gospodar nečega ili nekoga između više kandidata. Ovo bi zapravo otvorilo niz novih i drugačijih mogućnosti tumačenja karte. Drugim riječima u određenim situacijama gospodar uzvišenja može potpuno preuzeti ulogu vladara znaka, a da domaćin (domicil) ne može učestvovati u vladanju. Ili obrnuto.

Antioh odmah u nastavku daje još jednu odredbu.

Uplitanje je kadgod da su dnevni uzajamno u domovima ili uzvišenjima noćnih ili noćni u onima dnevnih; ili kadgod da zvijezde položene u zodijacima dobro opredmećuju, a da su njihovi gospodari u lošim i da su neupotrebljivi.

Uplitanjem sam prevodio grčko antanalusis. Ova je riječ pomalo neobična konstrukcija: u osnovi joj je riječ analusis koja znači rješenje, odnosno razrješenje, odrješenje ili otpuštanje (kao u kršćanskoj frazi otpuštanje grijeha ili razriješenje od grijeha), dakle neka vrsta oslobađanja od nekih veza. No prefiks anti ukazuje na nešto suprotno ili oprečno od razrješenja, pa bi upućivao na nekakvo vezanje, povezivanje, ili neutralnije uplitanje. Vidimo kako je osnovna ideja vezana uz sklon, i to različit sklon planeta i gospodara. To je uvijek povezano sa izvjesnim negativnim konotacijama – planeti su uvijek bolji i dobrotvorniji (ushićeniji) kada su u svom sklonu ili domovima planeta istog sklona i sl., a lošiji kada u suprotnom sklonu, ili domovima planeta suprotnog sklona. Zato je ovdje, kod uplitanja, riječ o nekakvoj vezi u kojoj se povezuju planeti suprotnog sklona, kao da se netko iz tuđe stranke (npr. opozicije) upliće u posao stranke (na vlasti). Odnosno, možemo reći kako znak gubi lojalnost svog gospodara po sklonu.
I tu se vraćamo prethodnoj odredbi o sugospodarima i zajedništvu: ako naime pogledamo znakove uzvišenja i domaćine istih znakova vidjet ćemo da su skoro uvijek različitog sklona, sa izuzetkom Djevice koja je dom i uzvišenje Hermesa, i Bika koji je dom i uzvišenje dva noćna planeta (Afrodite i Mjeseca). Naprimjer, dnevni Kronos je domaćin Jarca, a noćni Ares je uzvišen u Jarcu; slično za Ribe, Zeus-Afrodita itd. Na taj se način planet suprotnog sklona (politički rečeno, "stranke" koja nije na vlasti) nekako "upliće" kroz izvjesno preuzimanje uloge naprimjer vladara doma ili kuće (tj. zodijaka), koja mu prirodno ne pripada odnosno u kojem je su-gospodar.

Budući da je ova definicija povezana s prethodnom vjerojetno se odnosi prije svega na situaciju kada jedan od sugospodara ne vidi svoj znak pa tada npr. uzvišenje može preuzeti potpunu vladavinu i obje funkcije. I opet političkim rječnikom, kao da netko iz opozicije (suprotni sklon) preuzme kontrolu u nekom resoru iako nije na vlasti.

Ovo nam otvara priličan broj novih mogućnosti kombiniranja i pristupa analizi. Konkretnije, u gornjem primjeru s Jarcem, Ares kao sugospodar zapravo preuzima gospodarstvo znaka pa vjerojatno preuzima i signifikaciju nad mjestom-kućom nad kojom je znak Jarca. Ako se radi, naprimjer, o 7. kući, tada ne bi Kronos više bio signifikator braka, već Ares. Osim toga govori se o uplitanju i kada je neki planet prikladno postavljen (opredmećuje), ali njegov gospodar nije. Za pretpostaviti je kako je to također slučaj u kojem drugi gospodar (suprotnog sklona) može preuzeti gospodarenje znakom u kojem je planet, pa će domaćin planetu u Jarcu postati Ares. Ostaje nam pitanje što se dešava sa znakovima u kojim nijedan planet nije uzvišen? Da li se na njih ne primjenjuje ova tehnika? Ili se kao zamjena koriste gospodari znakova u trokutu kako je spomenuto u odredbi sugospodara? Ili možda svjetla (Sunce i Mjesec), kako nalazimo u opaski kod Porfirija:

...neki kažu da su svjetla sklona sugospodari u [zodijacima] u kojim nitko ne uzima uzvišenje.

U svakom slučaju ovo bi bila potvrda kako pojam gospodara nije fiksiran, te da pojam gospodara uključuje ideju borbe ili preuzimanja tog položaja koji se može desiti u određenim uvjetima. Neki vladar zodijaka možda ima taj znak kao opću dodjelu vladarstva, no u posebnim slučajevima on može to vladarstvo izgubiti, prepustiti, odnosno netko drugi može preuzeti ono što mu pripada zato što je snažniji ili u boljem položaju. Ta ideja je posebno izražena u metodama određivanja vladara i gospodara karte, a koji su možda i obrazac korištenja gospodara i u drugim metodama. Vidjeti ćemo kako postoji i postupak određivanja gospodara određene teme, koji ne mora uvijek biti osnovni vladar planeta, doma ili mjesta.

 

Nastavak: Helenistički zodijak i vladarstva 6 - Sažetak