U2egipt

pur50Nastavak teksta o planetima... Uran - revolucionar, ekscentrik i individualac. Prvi od novotkrivenih planeta sunčeva sustava...

 

 pur150

Uran

Uran je prvi od novovjekovnih, tj. novootkrivenih planeta, i ima najduži staž u astrološkoj primjeni. Otkriven je 1781. u predvečerje francuske revolucije, ali i američke borbe za nezavisnost i vrlo se brzo pokazalo kako njegove bazične karakteristike itekako imaju veze sa vremenom u kojem se pojavio u kolektivnoj svijesti. Stoga su se Uranu pripisivala svojstva buntovništva, revolucionarnosti, individualizma, slobode, naglih preokreta i promjena, inovacija i novih ideja u raznim područjima, kreativnosti i nepredvidivosti i druge slične karakteristike. Iako je po otkriću bilo nekoliko raznih prijedloga oko imenovanja ubrzo je prihvaćen prijedlog njemačkog astronoma Johanna Elerta Bodea koji je sugerirao ime Uran. To je nekako i logično jer je Uran mitološki otac Krona (Saturna), pa su i astrolozi tom logikom zamijenili Krona/Saturna sa Uranom u vladarstvu znaka Vodenjaka. To je donekle imalo smisla dok se nisu otkrili Neptun, a onda i Pluton, koji su ponešto narušili klasičnu strukturu znakova i vladarstva. Danas je sve više astrologa koji smatraju kako ove planete ne bi trebalo koristiti kao vladare već analizirati samo njihov položaj i odnosi s drugim planetima.

Ti se planeti često nazivaju transcendentalnim zato što razbijaju granice uobičajenog iskustva i pokušavaju dodirnuti neke druge realnosti, ili ako hoćete odlaze dublje u kolektivno nesvjesno. Stoga njihovo djelovanje u horoskopima običnih ljudi češće donosi teška ili zbunjujuća iskustva i situacije. Usput rečeno, pojam transcendentalnosti je u filozofiju uveo I. Kant koji je svoje djelo Kritika čistog uma pisao više od deset godina, da bi konačno bilo objavljeno tjedan-dva nakon otkrivanja Urana. I to je djelo koje se bavi krajnjim granicama ljudske spoznaje (Saturn), nemogućnošću spoznaje stvari po sebi, a kasnije Kant govori i o potrebi nekakve transcendentalne znanosti koja bi se bavila takvim stvarima (po sebi). Ovo iznimno važno djelo (čak revolucionarno po utjecaju) pojavljuje se dakle baš kada se počinju otkrivati nevidljivi dijelovi sunčevog sustava.

Iako možemo često naći opise Urana kao izvjesnu "oktavu" Merkura (zbog "zračnih" ili mentalnih kvaliteta) čini mi se kako je prva i osnovna karakteristika Urana njegov individualizam i potreba za stvaranjem i kreativnošću, što mi se čini kao neka vrsta transcendentalnog Sunca. Sunce je naš osobni centar i centar našeg sunčevog sustava i kada pređemo Saturnove granice kao da izlazimo izvan granica našeg svijeta i sagledavamo sunčev sustav u cjelini, ali isto tako otkrivamo i druge sunčeve sustave, druge "centre". U tom smislu Uran predstavlja svojevrsni idealizam i traganjem za vizijom nečeg novog u kojem se osobna sloboda i individualnost pokušava pomiriti sa kolektivnim idealima. To je kod Urana istovremeno vječiti izvor konflikta i nemira, ali i izvor kreativnosti i inovacija. Izlaskom izvan granica uobičajenog sagledavamo i sebe i druge na novi i drugačiji način. Proces zaokruženja osobnosti kao da automatski traži izlazak iz postojeće strukture u neku novu, širu strukturu...

Mitologija

Zbog svega spomenutog ljudi s naglašenim Uranom često su osobenjaci, uvijek nose neki nemir i nezadovoljstvo i stalno traže neke nove oblike potvrđivanja često kroz kreativne ili inovativne oblike izražavanja. Nešto od toga se vidi i iz mitoloških priča o Uranu, bogu neba (uostalom grčka riječ ouranos i znači baš to: nebo) koji stalno stvara razne kreacije ili bića na zemlji, no istovremeno je stalno nezadovoljan konačnim "proizvodom", kao da ima previsoka očekivanja koja nikako nije u stanju realizirati u stvarnom svijetu. To je česta oznaka ljudi s naglašenim Uranom: visoka očekivanja spram sebe i drugih, potreba da se nešto stvara ili mijenja, a opet stalno nezadovoljstvo rezultatima. Njihova vjera u ideale je ogromna, no često zaboravljaju da su ideali jedno, a manifestacija toga u svakodnevnom životu je nešto sasvim drugo – ona ne može biti savršena. Zbog toga takvi ljudi često ostavljaju stvari nedovršenima, napuštaju stvari ili projekte kada osjete to nezadovoljstvo zbog načina realizacije (kao što i mitološki bog Uran često napušta svoju djecu tj. svoje kreacije).

z11a300Drugi zanimljiv motiv iz mitologije je svrgavanje Urana od strane Krona (Saturna), njegovog sina, koji ga kastrira, pa iz kapi krvi koja padnu na zemlju nastanu Furije, a iz penisa bačenog u more tj. iz njegove krvi koja pada u more, nastaje Afrodita (Venera). Iako su Uran i Saturn u ovoj priči astrološki nekako zamijenili uloge, može se prepoznati jedan karakterističan motiv za ljude s naglašenim Uranom: kada je uranski motiv za kreacijom i slobodom ograničen (ili kastriran) redovno se pojavljuju bjesovi (Furije). Ograničavanje Uranske potrebe za slobodom i stvaranjem može stvoriti veoma nepredvidive, pa i divlje rezultate. Bijes i destrukcija često prate nove ideje, revolucije (pa i spomenuta francuska) mogu biti veoma krvave i destruktivne spram neistomišljenika. A to se najbolje vidi kod Uranovih tranzita kada pokušaj održavanja nekog postojećeg status quo-a često dovodi do prilično bolnih neočekivanih situacija koje nas u konačnici prisiljavaju na promjene, ne uvijek na ugodan način. Ili obrnuto, želja za novim nas dovodi u sukob s okolinom što iznosi na vidjelo neke naše instinkte za koje nismo znali ni da postoje. Takvo suočavanje s našim skrivenim ili "nedovršenim" stanjima (kako ih u gestalt psihologiji zovu) je čest motiv Uranovih kontakata u horoskopu. U konačnici tek razrješenje tih konflikta omogućava da idemo u dalje.

Ti bjesovi, ili furije, možda su ipak posljedica procesa koji se dešavaju prije stepenice u razvoju koju zovemo Uran. Saturn kao krajnji predstavnik klasične sedmorke ipak mora kompletirati osobnost. Zdrav ego i formiranje integrirane ličnosti prirodno vodi promjenama i traganju za nečim dalje, nečim iza. Neoblikovan ili nesiguran ego prelaskom granica uobičajenog lako pada u ekstreme, a nemir, promjene i uzbuđenja lako postanu sami sebi cilj i svrha. Stoga traganjem za višim, a da nismo poradili na osobnim procesima razvoja ličnosti i identitetu, može dugoročno donijeti samo nevolje. Danas to često viđamo kada nezrele ličnosti ulaze u svijet ezoterije ili okultizma, pa umjesto da se duhovno razvijaju postaju duhovne karikature. I što je najgore, sa sobom povlače i mnoge oko sebe. Poput lažnih proroka i palih anđela...

Duhovnost pretpostavlja da poznamo temelje svoje ličnosti i da smo poradili na svojoj osobnosti koja je prisutna dok god živimo ovaj fizički život – tek nakon toga možemo ići izvan granica te ličnosti. Duhovnost pretpostavlja cjelovitost što znači da moraju biti uključeni i naši bazični instinkti, emocije, mišljenja, vrijednosti, um... Ne možemo govoriti o duhovnom razvoju i pokušavati isključiti um iz te priče, ili potiskivati neke vrsta emocija jer nam je netko rekao kako nisu dovoljno uzvišene. Bavljenje našom osobnošću (pa ako hoćete i egom) je početak puta ka duhovnosti - to je proces integracije ili povezivanja naših planetarnih energija u cjelinu. Bez toga ulazak u transcendentalni svijet stvara konfliktne, pa i bijesne reakcije ili nepredvidiva djelovanja.

Možda je nastanak Afrodite u toj mitskoj priči naznaka rješenja: tek ljubav prema drugima (ali i prema sebi) može razriješiti pretjerani idealizam koji postaje hladan, te neuroze koji vode ka destrukciji. No kao što netko reče, stvarna ljubav je moguće tek između dviju kompletnih tj. integriranih ličnosti. U protivnom i ljubav postaje bojno polje projekcija vlastitih problema i mana, ili apstraktni pojam koji ljudima služi kao pokriće za svaku njihovu manu. Ljubav u ovom procesu možemo zvati i harmonijom ili usklađivanjem raznih dijelova naše osobnosti u cjelinu koja onda postaje više od puke sume tih dijelova.

Ta nas ljubav dovodi i do ideje humanizma (koji je nešto kao ljubav u kolektivnom smislu) koji je karakterističan za Uran i uranske ljude nakon što razriješe svoje bjesove tj. furije. Uran nosi sjeme idealnog, želje za pravednošću i harmonijom (opet Venera) bez ugrožavanja jedinke. Uranova vizija društva nije kolektivitet mravinjaka, nego sinergija individua koje svojim idejama doprinose kolektivu i stvaraju nove kvalitete u društvu, a da se pritom ne stope u masu tj. da zadrže različitost. Ta vizija nije nametanje "ispravnih" ideja već, prihvaćanje drugog i drugačijeg na isti način na koji želimo da naša drugačijost i individualnost bude prihvaćena i poštovana. To je onda istinska tolerancija koju može donijeti Uran.

Prometej

Sve spomenute karakteristike su mitološki puno prikladnije opisane pričom o Prometeju. Mnogi su astrolozi (poput H. Sasportasa ili R. Tarnasa) primijetili određeni nesklad mitološke priče o Uranu (osim nekih spomenutih detalja) i sugerirali kako lik Prometeja savršeno odgovara karakteristikama astrološkog "Urana". Prometej je bio jedan od Titana koji se pobunio protiv postojećih bogova (Krona), stao na stranu Zeusa u svrgavanju Krona, ali onda prevario i Zeusa ukravši vatru i donijevši je ljudima. Smatran je jednim od najmudrijih Titana koji je svoja znanja (koja je dobio od Atene božice mudrosti) prenosio ljudima i gotovo je u svakom detalju opis astrološkog Urana: veza s humanošću i briga za ljude, strast za slobodom, bunt protiv ustaljenog poretka, opiranje autoritetima, kreativni impulsi, intelektualni sjaj i ingenioznost, sklonost rizicima i eksperimentiranju u ime svojih ideja. Prometej se zbog svoje buntovne prirode jednom sukobio sa Zeusom i završio okovan na Kavkazu gdje su mu orlovi svaki dan proždirali jetru koja bi preko noći ponovo narasla. I to je česti motiv uranskih ljudi: teško nastradaju u sukobu s establišmentom ili moćnicima.

Zanimljiva je veza Prometeja s Pandorinom kutijom. To je kutija u koju je Prometej zaključavao sve duhove zala koji mogu naškoditi ljudima: poroke, strasti, slabosti, ludila i sl. On je tu kutiju predao na čuvanje svom bratu Epimeteju. Epimetej je bio prisiljen oženiti se Pandorom, najljepšom ženom na svijetu koju je Zeus stvorio od gline (kažu prelijepa, ali prazna), koja je iz znatiželje otvorila kutiju i oslobodila sva ta zla među ljude. Ovo je Hesiodova (po nekima ženomrzačka) verzija jednog starijeg babilonskog mita o dvije vrste ljudi: jedna stvorena od krvi boga Kingua, sjajna i nadahnuta, dok je drugi soj stvoren iz gline od strane Božice i puno je slabiji i prizemljeniji. To je stara priča o "višem" i "nižem" čovjeku, koji se zapravo nalaze u svakom od nas... Uran je simbol težnje za višim i božanskim, no njegova je sudbina da se stalno bori s nižim porivima, instinktima, emocijama i slabostima (tijela) koji su u svakom od nas. Zato se uranski ljudi često osjećaju u tijelu kao u zatvoru i teško podnose razne osjećaje i emocije (koje su vezane uz tijelo), kako kod sebe tako i kod drugih. Često sam viđao i veoma neobične odnose takvih ljudi spram tijela: od piercanja, do raznih oblika eksperimentiranja sa tijelom bilo u umjetničke ili sportske svrhe bilo u smislu eksperimentiranja sa seksualnošću. Jer tijelo je za njih nešto što doživljavaju kao sputavanje i ograničavanje, kao nešto što ih stalno vuče u "niže" svjetove, pa traže načine da to promijene. Prometej je, dakle, pokušao mane i slabosti sakriti u kutiju, ali sve te stvari uvijek nekako izađu u svijet (ili svijest). Ne možemo ih ignorirati i skrivati, one su također dio nas i s njima nekako moramo živjeti.

Uranski ideali

pur70Iz rečenog se vidi taj temeljni unutarnji sukob uranskih ljudi: težnja visokim idealima koji se često sukobljavaju sa ljudskim slabostima, nerazumijevanjima ili emotivnim stanjima u svakodnevnom životu. U tom smislu uranski ljudi mogu djelovati pomalo hladno i distancirano u emotivnom smislu, svijet emocija je za njih zbunjujući i gotovo ga doživljavaju kao slabost. Zato ljudi sa snažnim uranskim motivima teško nalaze bliskost u onom bazičnom smislu pripadnosti ili prepuštanju nekom – oni često žive u svijetu ideja i teško razumijevaju emotivnu i "običnu" stranu ljudskog življenja. Oni su individualci koji žele nadići prizemljenost i uvijek biti svoji i drugačiji, pa često ostanu usamljeni. Oni vole sve ljude pa im je teško voljeti nekog pojedinačno - pripadanje nekom pojedinačno biti je poput okovanog Prometeja kojem netko stalno kljuca jetru. Oni ne žele vidjeti "mračnu" stranu ljudi jer oni sjaje poput Sunca, no ponekad se pretvore u pravednike koji misle da imaju monopol nad istinom što može rezultirati ogromnom arogancijom, sebičnošću, pa čak završiti u psihotičnim stanjima. Oni ne podnose laži i manipulacije, pa često stvari naprasno prekidaju i ostavljaju ih nedovršenima kada shvate da stvari ne idu po njihovom. Da, uranski ljudi su često veoma principijelni i tvrdoglavi što samo po sebi nije loše, no ako se u tome pretjera može se desiti da ih principijelnost odvoji i otuđi od razumijevanja ljudi iz najbliže okoline, a uzbuđenja i promjene postanu sama sebi svrhom, pa vremenom mogu izgubiti nit vodilju koja ih vodi kroz svijet nesavršenosti prema nečem višem.

I zato je slijedeći korak Neptun koji nas uči upravo kako otpustiti furije, prepustiti se, prihvatiti stvari i pripadati. I ta je slijedeća stepenica u razvoju zapravo komplementarna počelima Urana.

Spomenuli smo uranski individualizam, visoka očekivanja, težnju savršenstvu, potrebu da se bude drugačiji, kreativnost i stvaralački nemir koji prati Urana... Sve su to idealistički motivi koji kod običnog čovjeka često proizvode razne, ne uvijek ugodne, posljedice. Biti svoj nije uvijek lako, mnogima se lakše prepustiti većini ili tekućim trendovima. Biti drugačiji često proizvodi kod uranskih ljudi i osjećaj krivnje, gotovo očekivanje da moramo biti kažnjeni zbog "kršenja pravila" ili rušenja obrazaca. To je onaj vječiti sukob u ljudima još od djetinjstva kada želimo biti poput roditelja i biti "dobar sin ili kćer" kako bi naše potrebe bile zadovoljene, naspram potrebe da budemo svoji i drugačiji i slobodni. Zbog toga prave uranske inicijacije dolaze tek kada razriješimo taj sukob i integriramo osobnost – kada Saturn uspostavi red među njih sedam. Ako nema tog reda integracije, ako je čovjek nesiguran, ne zna što želi, razapet je između roditeljskih očekivanja (tj. očekivanja okoline) s jedne, te vlastitih potreba i želja s druge strane. Tada Uran može donijeti kaos u naše živote koji će umjesto integracije donijeti raspad osobnosti, kako bi nakon toga eventualno nazrijeli naznake drugačijeg sagledavanja sebe i našeg odnosa s drugima.

Ljudi s naglašenim Uranom veoma su društveni i dinamični, smatra se kako sam Uran ima svojstva elementa zraka. S njima nikad nije dosadno jer su otvoreni za svaku vrstu druženja ili avanture, što neobičnije to bolje. Kako izvana tako i iznutra: oni su često intuitivni i u smislu unutarnje otvorenosti spram bljeskova ideja i spoznaje. No uranska intuicija je više mentalnog karaktera, oni vole analizirati i izmjenjivati ideje - koliko god njihov proces razmišljanja bio neobičan, oni sami će misliti kako je iznimno logičan. Nemojte ni pokušavati uvjeriti ih u suprotno... Sličnost Urana sa Suncem nam govori kako mogu biti jednako egocentrični poput ljudi s naglašenim Suncem, samo na malo neobičniji i nekonvencionalniji način.

No to što ovdje zovemo intuicijom je zapravo um ili misaonost u pravom smislu riječi – um koji može skočiti u najneobičnije perspektive sagledavanja stvari ili najapstraktnija područja mišljenja. To je um koji može izlaziti iz svih okvira, pa zato trebamo neki termin poput intuicije da bi to opisali. No to je nadasve aktivni, istraživački i eksperimentalni um. Naspram toga stoji druga vrsta intuicije koju pripisujemo Neptunu i koja je pasivnija u karakteru - nešto poput stanja svijesti ili inspiracije u kojima nam naviru spoznaje, kada smo više u nekom emotivnom stanju otvorenosti ili prepuštanja onostranom u kojem se mišljenje stišava. I jedna i druga intuicija su jednako važne i potrebne, te bi bilo apsurdno bilo koju proglašavati važnijom ili "višom".

Odnosi s planetima

z11b250Položaj Urana u natalnoj karti treba uzeti s rezervom – njegov položaj u znaku je generacijski jer svi ljudi rođeni unutar 7,8 godina imaju Urana u istom znaku. Položaj po kućama je nešto specifičniji jer nam može reći na kojim se područjima života može iskazati. No tek ako se nalazi na uglovima ili aspektima s osobnim planetima njegove kvalitete postaju izraženije jer postaju dio strukture osobnosti.

Sve spomenute karakteristike Urana možemo donekle izvesti iz odnosa sa svakim od 7 planeta. Tako vidimo sličnosti sa Suncem kao izražavanje, kreativnost, ali i egocentričnost. Odnos s Marsom nam govori o poduzetnoj i aktivnoj strani Urana, on je zaista planet akcije, djelovanja koji ponekad mogu postati i hiperaktivnost koja je sama sebi svrha ili koja nema stvarnog učinka. Odnos s Jupiterom nam daje karakteristike ekspanzije, širenja, prelaženja granica, idealizma, ali i sklonost pretjerivanjima svih vrsta. Odnos prema Mjesecu je gotovo odnos opreke – Uran ne podnosi pripadanje, bliskost i emotivnost u osobnom smislu, ali ima potrebu povezivanja i pripadanja na nivou ideja ili zajednice. Odnos s Venerom također proizvodi primarno opreku, to je razbijanje harmonije, nekonvencionalna ljubav koja je može biti svojevrsna aseksualnost (ili "drugačiji" oblici seksualnosti), pa čak i asketizam. Pa ipak, Uran u konačnici teži uspostavljanju idealnog svijeta harmonije i povezivanja svih različitosti koje pojedinci nose. Iz odnosa sa Saturnom vidimo razbijanje struktura, traganje za stvarima izvan granica uobičajenog, ali i potreba za univerzalnim redom ili uređenjem; ili emocionalna hladnoća koju Uran često donosi. I konačno, odnos s Merkurom mu daje misaonost, brzinu, a ponekad čak i svojevrsnu amoralnost i hladnoću ako intelektualnost postane prenaglašena; ili neurotičnost i površnost u komunikaciji i mišljenju kada želi previše stvari odjednom.

Igranje s ovim odnosima spram drugih planeta možete dalje nastaviti i sami – oni nam pomažu razumjeti karakteristike samog planeta i kako funkcionira u životu pojedinca. Ukoliko još u natalnoj karti postoji aspekt s nekim od planeta tada će se intenzivirati upravo ta strana Urana.

Uran u svakodnevnom životu

Svaki čovjek ima Urana u horoskopu i pitanje je što te transcendentalne kvalitete znače u svakodnevnom životu. Ljudi sa naglašenim Uranom prije svega su individualci. Pitanje slobode i nezavisnosti je centralno u svemu što rade. No oni imaju i potrebu za privlačenjem pažnje, imaju svojevrsni egzibicionizam poput naglašenog Sunca, samo što uranski ljudi to čine na ekscentričan, nekonvencionalan način. Biti drugačiji i posebni uvijek im je važno. I imaju veliku potrebu za aktivnim učestvovanju u životu, za djelovanjem, što ih može odvesti i u hiperaktivnosti tj. stalnu potrebu da nešto radimo i da ne možemo ni sekunde mirovati. S time je povezana potreba za stalnim uzbuđenjima pa se često bave npr. ekstremnim sportovima ili nekim drugim aktivnostima i situacijama koja nose uzbuđenja. Sve samo da nije "dosadno". Sve to uranske ljude čini sklonim rizicima, eksperimentima pa i kockanju (čak i u doslovnom smislu), što u nekim profesijama i nije baš vrlina. Zbog svega spomenutog veoma je važno da imaju fokus, određene aktivnosti ili posao koji zadovoljava spomenute kvalitete, jer postoji mogućnost da se "izgube" u mnoštvu stimulansa ili silnoj želji da budu drugačiji.

No ako njihov nemir nije usmjeren u nešto konkretno, može donositi mnogo napetosti, nervoze i nepredvidivosti u reakcijama tako da druženje s njima može postati veoma naporno. U ekstremnim oblicima može poprimiti oblike neuroze ili maničnog ponašanja. U svakom slučaju naglašenom Uranu je dosta teško ostati na istom mjestu, pogotovo kad osjeti da ga nešto sputava. Kada imaju taj svoj osjećaj slobode i nezavisnosti, mogu biti beskrajno zabavni, zanimljivi i kreativni.

Po pitanju emocija i ljubavi također teško zadržavaju bliskost u klasičnom smislu riječi. Voljeti njima znači dijeliti ideje s partnerom i zajednički provoditi društvene aktivnosti, a ne sjediti zagrljen pred TV-om. Zato teže podnose bračne, pa i roditeljske obaveze, koje doživljavaju kao rutine koje ih ograničavaju, pa su skloni napraviti neku glupost ili ekscentričnost kako bi razbili rutinu svakodnevnice. Ne uvijek na radost najbližih... Ili su skloni naprasno prekinuti vezu, a da ni sami ne znaju zbog čega. Uran (a i drugi "trans" planeti) često ostanu prikriveni u životima ljudi dok ih tranziti ne aktiviraju, a tada donose često veoma nemirna razdoblja puna događanja i promjena koje nisu uvijek onakve kakve bi htjeli. Zato je dobro imati neko područje u kojem možemo redovno živjeti svog Urana, pa makar i u sitnicama: promijenite raspored namještaja u stanu, dozvoliti si kakvu sitnu ludost, recimo na odmoru; nađite kakav neuobičajen hobi; s vremena na vrijeme se pobunite protiv autoriteta... I nadasve, dopustite si kakve novine u životu, druženja s malo neobičnijim ljudima, ili bavljenje neobičnim temama... Urana privlače više okultne i rubno znanstvene teme, nego meditacije i misticizam (to su više Neptunova područja)...

Uran treba ravnotežu koju dobiva u slijedećem planetu a to je Neptun. Kroz Neptuna uranski ljudi uče kako otpustiti stvari i kako naći mir sa sobom.

 

Počelo: Individualizacija, nezavisnost, posebnost.
Značenje: Prelaženje granica i ograničenja. Neovisnost, nesputanost, originalnost, buntovništvo. Sklonost rizicima u traganju za novim i neobičnim. Oslobađanje, potreba za novim, drugačijim i neobičnim. Intuicija, neobični intelektualni interesi i podsticaji, kreativnost, inventivnost, eksperimentiranje. Hirovitost, ekscentričnost, posebnost. Revolucije i promjene, ali i društveni idealizam, humanizam, čovječnost, sklonost istini. Ideje su važnije od pojedinačnih ljudi. Viša oktava Sunca.
Negativno: Nametljivost, tvrdoglavost, nepopustljivost, čak sebičnost. Nemir, nestrpljivost, potreba za stalnim uzbuđenjima, kockanje, rizične stvari, neurotičnost, ekstremizam, buntovništvo. Promjena ili revolucija koja je sama sebi svrha, anarhija. Emocionalna distanciranost i problemi s bliskošću. Aseksualnost ili drugačiji oblici seksualnosti. Otuđenje i usamljenost.
Označava: Inovacije, revolucije, eksplozije, munje, oluje, potresi, iznenadni i nagli događaji ili stanja; tehnologija, kompjuteri, elektronika, električna struja, radio valovi, ekscentrici, okultizam, magija, sve što je novo ili drugačije. Živci i živčani sustav.