U2egipt

pmj50psu50U drugom dijelu o planetima dajem kratke opise Sunca i Mjeseca. O njima ću više govoriti u sintezi natalne karte, a za sada ovoliko...

Sunce

Sunce se smatra centrom našeg bića kao što je i astronomsko Sunce središte sunčevog sustava. Sunce sjaji, emitira energiju koje održava život. Stoga je aktivni princip, energija pokretanja svega u sebi i oko sebe. Sunce simbol volje, želje, moći i zato je motivirajući i pokretački čimbenik kod ljudi. Sunce kao centar našeg bića je i simbol našeg identiteta, individualnosti i integriteta ličnosti. To je unutarnji centar koji definira naše biće kao referentna točka. Sunce je poput sjemena koje se samo od sebe počinje rasti i razvijati se (iako treba pogodne uvjete u okolini, što je funkcija Mjeseca). Ili bi mogli reći da je poput točke u odnosu na koju sve ostalo poprima specifično značenje.

psu70Sunce je (uz Marsa) tradicionalno "muški" planet. U arhetipskom smislu njegove kvalitete i jesu tipično "muške". Naravno, u suvremenom svijetu sve se više smanjuju razlike između spolova, a muške ili ženske uloge u obitelji ili društvu sve manje imaju veze sa spolom. Drugim riječima sve ove solarne, arhetipsko muške, kvalitete se danas sve češće viđaju i kod žena. Želim reći kako muško-ženske podjele u astrologiji nisu vezane za spolnost već za funkcije ili arhetipove.

Također je Sunce (uz Saturna) povezano s ulogom oca ili bolje rečeno s očinskim figurama koje nisu nužno naš biološki otac. Autoriteti, učitelji, pa čak i majke mogu imati očinsku ulogu. Ponekad je to povezano i s kulturnim razlikama u pojedinim društvima. U tom arhetipskom smislu Sunce je otac kao počelo koje oblikuje volju, samostalnost, motivaciju da uspijemo, da se dokažemo i da se izrazimo kao individua. Zbog toga se kaže kako Sunce "vlada" autoritetima, važnim dužnosnicima, vođama, kraljevima i plemenitašima.

Sunce je arhetip heroja - osobe koja snagom volje, uprkos preprekama, postigne svoje ciljeve, uspostavi red u kaos i nakon toga "odjaše u suton". I to nije puki mit. Ljudi s naglašenim Suncem zaista imaju naglašenu volju i jednom kada se odluče na djelovanje nikakve prepreke za njih nisu problem. Djeluju neumorno s velikom vitalnošću i samomotivacijom, koja može na trenutke djelovati egocentrično, pa čak i sebično, jer u svemu što rade imaju osobnu dimenziju ili interes. Sunce od nas traži prije svega da čovjek iskaže sebe i da bude primijećen. No pored samomotivacije, sunčeva energija motivira i stimulira ljude oko njih, pa su zato dobri lideri.

No sve spomenuto dokazivanje u biti je definiranje vlastitog identiteta i traganja za tim neuhvatljivim centrom u nama. To je potreba da se izdvojimo kao individue - potreba koja nije rezultat nekih vanjskih podsticaja već unutarnji poriv da budemo to što jesmo bez obzira na sve. Kod naglašenog Sunca nalazimo veliku potrebu da budemo zapaženi i primjećeni, ali i prihvaćeni. Zato je Sunce povezano i sa kreativnošću u najrazličitijim oblicima koja ima potrebu da bude primijećena.

Skromnost im s druge strane nije vrlina, mogu biti dosta arogantni, precjenjivati sebe i imati visoko mišljenje o sebi (čak i kad nema razloga za to). Često imaju teškoća u suočavanju sa problemima jer za njih problemi ne postoje, tako da često potiskuju ili ignoriraju svoje mane i nedostatke.

Osobe s naglašenim Suncem obično teško surađuju s drugima – osim ako ne mogu voditi i biti u centru pažnje. Solarni tip čak i nije toliko individualac koji bi htio samostalno djelovati, njemu trebaju ljudi oko njega kako bi se iskazao i afirmirao – mogli bi reći kako mu treba publika.

Oslabljeno Sunce u karti daje nedostatak volje i motivacije, a moguća je i podložnost drugima. To su sobe koje se ne znaju konfrontirati u borbi za afirmaciju, ili osobe koje nemaju jasan identitet. A u fizičkom smislu može oslabiti vitalnost i zbog toga stvoriti podložnost bolestima.

Drevna proročišta, poput onog u Delfima, bila su posvećeni Apolonu, bogu Sunca. To je zato što Sunce i dan imaju veze sa jasnoćom i vizijama. To je nešto drugačije od mjesečevog svijeta imaginacije i snova - jer kao što lideri moraju biti vizionari i imati jasnoću smjera u kojem idu, tako je i funkcija Sunca u horoskopu da jasno formira naše unutarnje vizije. To je više mentalno iskustvo u kojem stvari naprosto "znamo", u kojem imamo snažan osjećaj nekog ideala prema kojem idemo, skupa sa samopouzdanjem koje proizlazi iz te jasnoće. A sve to skupa bi se moglo nazvati jasnim identitetom.

Mjesec

Ako je Sunce jedno, "objektivno", središte sunčevog sustava, Mjesec je drugo, "subjektivno", središte. No to središte je zapravo Zemlja, a Mjesec kruži oko nje oblikujući svojevrsni "prostor" oko Zemlje. Poput neke "posude" u kojoj se nalazimo, ili čak simboličke maternice u kojoj nastaje život, a koja je dio simbolike mjeseca. Mjesec nema vlastito svjetlo već reflektira sunčevo, pa je on počelo "drugoga", svijeta oko nas koji nas određuje i u kojem živimo. Astronomski nam Mjesec pokazuje uvijek jednu stranu, tako da uvijek postoji "tamna strana Mjeseca" koju nikad ne vidimo sa Zemlje. Odatle poveznice Mjeseca s podsvjesnim ili nesvjesnim, sa osjećajima kao stanjima koja su rezultat reakcije na nešto u svijetu, ali koji mogu biti i rezultat nečeg skrivenog u nama.

pmj70Dakle, izgleda kako je simbolika Mjeseca povezana sa idejom "kontejnera" i medija, drugim riječima nečeg što sadržava, prima ili prenosi utjecaje do nečeg drugog. U drevnim astrologijama se govori o sublunarnoj sferi kroz koju se kozmički utjecaji prenose do pojedinačnih bića i stvari na Zemlji. Ako je Sunce točka, središte, identitet, "jedno" ili pojedinačno, tada je Mjesec sve ono oko te točke što zapravo jednako određuje tu točku, dakle ono "drugo", ono ne-ja ili mnoštvo. Mjesec je poput mjehurića koji nastaje u moru, poput "rupice" u moru koja se oblikuje pomoću onog što je oko nje.

Sve što nastaje mora nastati "u" nečem, pa to nešto što je podloga nastanka i u čemu stvari nastaju simbol je rađanja, manifestacije i izvora života. Odatle veza Mjeseca sa majčinstvom. Ako je Sunce Yang, Mjesec je Yin – počelo primanja ili trpnosti koji omogućava da se Sunčeva aktivna energija oformi i oblikuje ili rodi. No žensko počelo je ponekad pojednostavljeno tumačeno kao pasivnost. Ako radite najljepšu kuću od lošeg ili krivog materijala ona će se srušiti. Materijalno počelo (Mjesec) je jednako važno kao i tvorno počelo (Sunce), a ono nije pasivno u površnom značenju te riječi. Podloga ili temelj je jednako važna kao i nadgradnja i forma. Slično i sa ljudima – ako je oštećena i potisnuta podloga ili temelj osobnosti tada nema stabilnosti i integriteta bez obzira na jak centar osobnosti (Sunce), jer taj će centar biti nestabilan, promjenjiv i ovisan o okolnostima. Ako nema integriteta u smislu objedinjenja raznih vidova naše ličnosti, dešavaju se razne poremećaji ili deformacije.

Svemu ovom je bliska i ideja sazrijevanja nečeg prije no što se manifestira. U jajetu se oblikuje, sazrijeva život (kao i u maternici) prije no što se rodi tj. manifestira. Stoga je Mjesečeva simbolika vezana ne samo za majčinstvo već i za sve vrste podrške ili zaštite životu: odgoj, liječenje, hranjenje, brižnost i sl.

No ta "posuda", ili sfera u kojoj se život odvija, ujedno je i medij kroz koji se šire međuutjecaji svega života. Zato Mjesec simbolizira i naše stavove prema životu u cjelini ili osjećaj pripadnosti svijetu i životu. Taj isti princip postaje opis načina na koji se osjećamo povezani sa životom u cjelini, sa drugima, te koliko smo u stanju biti intimni s nekim, pri čemu intimu ovdje smatram osjećajem pripadnosti nekom (ili nečem). To može biti osjećaj pripadnosti nekoj osobi (ljubav) ili nekom kolektivnom entitetu (obitelji, domovini, religiji, ili bilo kojoj društvenoj grupi ili ideji). Kaže se kako je majčinska ljubav bezuvjetna, a takvoj ljubavi se jedino moguće i bezuvjetno prepustiti. Naravno to je idealna situacija koja je u stvarnom životu veoma rijetka, a u konačnici uvjetovana mnogim drugim čimbenicima.

U suprotnom smislu opisana se počela Mjeseca mogu preobraziti u osjećaj odvojenosti od svijeta, osjećaj usamljenosti, nepostojanje povjerenja u život ili naprosto svojevrsni asketizam gdje čovjek traži pripadnost nekim drugim, univerzalnim ili "onostranim" vrijednostima ili entitetima koji se obično nalaze okretanje ka vlastitoj nutrini bića.

Mjesečevu simboliku možemo zato opisati sa nečijim temeljnim osjećajem sigurnosti u svijetu. Mjesec će nam dakle opisivati taj osjećaj sigurnosti, gdje ga nalazimo, koliko i kako se možemo osjećati dijelom nečeg i biti intimno povezani s nekim ili nečim. S tim je u vezi i naš temeljni osjećaj zadovoljstva ili sreće, a bez zadovoljenja potreba koje Mjesečev položaj opisuje teško da ćemo se osjećati zadovoljni i sretni. Konačno i jedan od sinonima za osjećaj zadovoljstva je "biti ispunjen", a fraza "praznina u duši" nosi opis nezadovoljstva.

Mjesec kao subjektivno središte bića iskazuje se dakle kroz "drugo", kroz okolinu. Sunce kao identitet je "ja", ono što netko jest, a Mjesečev identitet se vidi kroz refleksiju ili kroz odnos s drugima ili svijetom oko nas. To može biti majka koja je prvo "drugo" koje vidimo i koja je zapravo naš identitet u prvim godinama. Kasnije u odrastanju ti "drugi" su obitelj, pa onda najbliža zajednica, pa domovina... Sve su to "drugi" kroz koje se ogledamo i suprotstavljamo naš identitet kako bismo se, u konačnici, vratili i pronašli sebe.

Mjesec će, dakle, označavati u horoskopu sve u vezi majčinstva; zatim izvore, početke, prošlost, dakle stvari u vezi djetinjstva, nasljeđa, obitelji, zemlje, domovine. Neki ljudi imaju loša sjećanja iz djetinjstva pa cijeli život bježe od prošlosti i negiraju utjecaje roditelja, a to često povlači za sobom i bijeg od intimnosti. No Mjesec označava i našu memoriju općenito, te naša skrivena (rana) sjećanja, kao i obrasce ponašanja koji su stvoreni u tim ranim danima našeg života kroz odnos s majkom i najbližom okolinom. I to su obrasci koji su duboko skriveni u nama, koji su automatski i o kojima ne razmišljamo, pa ih zovemo ne-svjesnima. Ti obrasci kreiraju naše automatske reakcije koje se okidaju u određenim situacijama (najčešće kad osjetimo nesigurnost) i nad kojima nemamo kontrole. Svi mi volimo ili nevolimo neke stvari, pa i ljude, a da često ne znamo zašto. Svi mi reagiramo na određene načine, a da ne znamo zašto. Mi zapravo različito "osjećamo" stvari i to sačinjava svojevrsni vrijednosni sustav naše osobnosti. I premda volimo racionalizirati razloge zašto je to tako, obično je sasvim iracionalno zašto netko, naprimjer, voli plavu boju a ne podnosi zelenu, zašto mu se netko sviđa a netko drugi mu je odbojan od prvog susreta... Dakle, ti vrijednosni obrasci koje ponekad zovemo osjećajima i koji se iskazuju kroz reakciju koju zovemo emocijama, zapravo su naslijeđeni ili stečeni obrasci koji su u korijenu naše osobnosti.

Rekli smo kako Mjesec ima i funkciju medija tj. posrednika ili poveznice među stvarima. U tom smislu je Mjesec i naša imaginacija u kojoj se formiraju razne slike koje su u podlozi našeg doživljavanja stvarnosti. U korijenu naših memoriranih iskustava često su veoma konkretne perceptivne slike ili predodžbe koje se onda kroz jezičnu funkciju transformiraju u stanja i misaone obrasce (ovo drugo je već Merkurova funkcija). No te predodžbene slike su redovno podloga i početak naše memorije. Mjesečeva simbolika je blisko povezana sa recepcijom i primanjem slika te unutarnjim svijetom predodžbi i imaginacije koje su zapravo naš "interface" sa svijetom. Snažan Mjesec u horoskopu stvarati će bogat unutarnji svijet slika, ali i osjetljivost na predodžbe koje dolaze iz vanjskog svijeta. A upravo su te predodžbe svojevrsna hrana za naš svjesni um koji na njima djeluje i operira.

Mjesec, dakle, označava: Majku, žene općenito, odgojiteljice, odgoj, medicinske sestre, plodnost, djetinjstvo, obitelj, sve tekuće ili fluidno, vodu, more, posjede, imetak, zemlju, patriotizam, mnoštvo, javnost, memoriju, promjene, hirovitost. Želudac i probavni sustav, grudi, oči. Srebro.

Već smo natuknuli važnost svjetala tj. kombinacije Sunca Mjeseca. Suvremeni svijet, posebice zapadni, je izrazito "heliocentričan". Pri tome ne mislim samo na astronomsku stvarnost već i na psihološku ili duhovnu, pa čak i kulturnu. Mi živimo u dominaciji solarnih simbola, dok su mjesečeve ili ženske kvalitete u drugom planu. To se odražava i u astrologiji. No Sunce i Mjesec su neodvojivi jedno od drugoga. U analizi natalne karte uvijek moramo imati na umu tu temeljnu kvalitetu ili kombinaciju Sunca i Mjeseca. Analizu svakog aspekta, svakog položaja planeta bi trebali provući kroz filtar kombinacije Sunca i Mjeseca. I bez obzira što kod nekih ljudi nisu nužno uočljive na prvi pogled (često su kvalitete Ascendenta uočljivije) Sunce i Mjesec su ipak referenca za naš identitet i ponašanje.

 

Nastavlja se...