U2egipt

psa50Saturn, stari vrag, veliki malefik... Opis osnovnih značenja i funkcije. Pogled na Saturna iz suvremene perspektive...

 

Saturn

Saturn je posljednji od 7 vidljivih planeta koji su od davnina poznati astrologiji i astronomiji. Budući da je najdalji od Sunca, on je i najsporiji od sedmorice. I mitološki Kron/Saturn ne pripada olimpijskim bogovima, već pripada starijoj generaciji predolimpijskih bogova kojeg je njegov sin Zeus sa braćom svrgnuo s trona. Poznat je kao onaj koji proždire svoju djecu - Kron je to radio zbog straha kako će ga jedno od njegove djece svrgnuti. Zeus je zahvaljujući Rei izbjegao tu sudbinu da bi kasnije na prevaru naveo Krona da povrati njegovu braću (Hestiju, Demetru, Posejdona i Hada koje je pojeo) s kojima je potom porazio Krona i Titane, te zavladao svijetom. Kronovo ime i proždiranje djece ga poistovjećuju i sa pojmom vremena koje svojim protjecanjem na neki način "jede" sve u svom okrilju. U astrologiji Saturn također ima epitet "velikog malefika" (zlotvora) i mnogo negativnih konotacija koje su se u kršćanskom kontekstu, zbog vladarstvom znaka Jarca, često približavala i simbolici samog Vraga.

Granice

psa150Ako se vratimo astronomskoj simbolici zadnjeg vidljivog planeta tada bi prvo svojstvo Saturna bio pojam granice ili ograničenja. Uopće postojanje granica pretpostavlja i određenje nečeg kao takvog (grčka riječ za definiciju ima u korijenu riječ za granicu), pa su granice zapravo odredbe ili definicije stvari. Stvari možemo prepoznati ili spoznati tek kada poznajemo ili vidimo njihove granice po kojima se izdvajaju od svega drugoga. Zato je i astrološki Saturn povezan s ograničenjima i granicama koje nas određuju. Ograničenja nas s jedne strane uče o stvarima, a s druge strane nas sputavaju. Granice i odredbe pretpostavljaju i pravila, organizaciju, strukturu – drugim riječima red stvari ili njihovu uređenost. Isto tako možemo reći kako granice i red stvari sačinjavaju i manifestaciju stvari, stvari se manifestiraju kada imaju nešto (granicu) što ih izdvaja iz okoline. Sve su to stvari kojima opisujemo vidljivi ili materijalni svijet kojim vlada Saturn.

Pojam granice postavlja i jedan drevni problem: da li je granica nečeg krajnja stvar koja još pripada toj stvari ili pojmu, ili prvo što više nije ta stvar. Zbog tog problema granice zemalja, recimo, imaju pojas "ničije zemlje". Drugim riječima stvar može biti definirana (ili određena) onim prvim što ona nije. Naprimjer, ako pobrojimo sve one stvari koje nisu ono što promatramo dobiti ćemo dobar opis ili informaciju o tome što stvar jest. U znanosti zato postoji princip opovrgljivosti kao jedan od temeljnih oblika znanstvenog dokazivanja (vidi moj tekst "Astrologija i znanost" u Merkuru 53) koji kaže kako dokazivanjem onog što neka stvar/hipoteza nije imamo pouzdaniju informaciju o toj stvari nego dokazivanjem onoga što ona jest.

I zaista, Saturn u astrologiji izgleda kao negacija svih drugih planeta, suprotnost svemu što definira pojedine planete. U analizi horoskopa čovjeka Saturn će često davati cinizam, skepsu, hiperkritičnost kao oblike negativnog razmišljanja; ili pak nesamopouzdanje, nesigurnost, depresije kao negacije samog čovjekovog bića. Saturn je često orijentiran na sve ono što nismo, pa svuda vidi greške, ima problema sa drugima (drugi ljudi kao "ne-Ja") i često, kao u mitologiji, "proždire" tj. negira stvari koje voli. No zapravo je sve to pokušaj strukturiranja naše stvarnosti uvođenje reda, konkretnih pravila, organizacije i zapravo kontrole nad svojim svijetom ili životom. A u konačnici kroz te negacije dolazi do srži samoga sebe.

Savjest

Sve te negativne karakteristike mogu se u pozitivnom smislu staviti pod pojam savjesti. Savjest je ono zbog čega sve preispitujemo, analiziramo, čak i kritiziramo, pokušavajući stvoriti savršenu cjelinu s jasnom organizacijom i smislom. Grčka riječ telos može značiti kraj, krajnjost, ali i svrhu stvari. Krajnje granice ili odredbe su i naš smisao koji vidimo tek kad sagledamo cjelinu sa svojim krajevima tj. rubovima. Zato Saturn nosi i krajnju odgovornost za naše živote jer on daje opis i stvara smisao našeg postojanja. Budući da on sam simbolički predstavlja granice, on stalno balansira između negacije i pozitive. Saturn je struktura koja se može pretvoriti u krutost; on je disciplina koja lako postaje ograničenost; on je odgovornost koja se prelako pretvara u krivnju; on je ambicija koja može postati pohlepa. Saturn je ta mjera koja Jupitera sprečava da ode u ekstreme. On ga spušta na zemlju kad ode predaleko u svijet ideja. Naša osobna stvarnost i poimanje života je način na koji Saturn strukturira naše doživljavanje svijeta oko sebe, pa ako je Saturn jako oslabljen osobe imaju problema s nalaženjem identiteta ili smisla u životu što onda vodi svim onim negativnim karakteristikama Saturna.

Vladarstva znakovima

z10a250Saturn se smatra "zemljanim" planetom jer simbolizira materijalnu realizaciju. Ljudi s naglašenim Saturnom uvijek imaju potrebu za veoma konkretnim stvarima, pa čak i materijalnim vrijednostima. Oni se najbolje snalaze u strukturiranim "stvarnom" svijetu. Stoga je on domaćin znaka Jarca (tj. njime vlada), zemljanog znaka, znaka ambicija, materijalnih vrijednosti, organiziranosti, discipline, radinosti, itd. Drugo lice Saturna je Vodenjak kojim također vlada (iako se u novije doba Vodenjaku pridijeljuje Uran). To je možda svjetlija strana Saturna, zračni Saturn koji predstavlja znanstvenike, učenjake, profesore, učitelje, istraživače, društvene vizionare – to su organizirane misli i disciplinirani um koji žele strukturirati stvarnost kroz razmišljanje i razumijevanje naše kompletne stvarnosti. Kada je I. Kant napisao "Kritiku čistog uma" nakon 15-ak godina mukotrpnog rada, on je na neki način postavio krajnje granice ili domete našeg uma te samim time otvorio put za nešto novo – to je krajnje saturnovski proces koji istovremeno utire put Uranu. Iscrpljivanjem svih mogućnosti "ovog" svijeta otvaramo se za drugi, "onostrani" svijet, pa odatle i Uran kao suvremeni vladar Vodenjaka – Uran koji je otkriven svega par dana nakon objave tog Kantovog djela. Polarnost Uran-Saturn koja djeluje veoma različito, pokazuje puno više dodirnih točaka nego što na prvi pogled izgleda: "vodenjački" Saturn traži novo kroz zaokruživanje i iscrpljivanje starog, a Uran uranjanjem u novo pokušava promijeniti staro.

z11b250Saturnovi znakovi Jarca i Vodenjaka, nasuprot su znakovima Raka i Lava kojima vladaju Mjesec i Sunce. Sunce i Mjesec, rekosmo, naš su identitet, naši najosobniji dijelovi bića. Svijetla su centri, a Saturn su krajnje granice našeg svijeta ili bića. Svijetla smo mi, a Saturn je naša sjenka, naše ne-JA. Ali dok god imamo sjenu mi smo živi – tako su razmišljali stari narodi jer mrtva bića, ili bića koja nisu s ovoga svijeta, ne bacaju sjenu. Zato je podne za suncostaje u nekim mediteranskim zemljama imalo mistično značenje: sunce točno iznad naših glava čini da stvari nemaju sjenu. I u psihološkom smislu bi mogli reći da postoji identitet, svjesni ili nesvjesni, koji se definira onime što nismo. Sjenu stvara svijetlo, a svijet vidimo zbog sjena – čisto svijetlo nema oblika. Mogli bi reći kako nas naše mane jednako određuju kao i naše vrline. Sunce govori o našem centru ili izvoru identiteta, Saturn govori o onome što nismo i tako pomaže u sagledavanju cjeline a time i spoznaji tog sunčevog centra. Mjesec vidi sebe kroz druge, Saturn negacijom drugih vidi sebe.

Uzvišenje

z07w300Osim što je domaćin Jarca i Vodenjaka, Saturn je uzvišen (ili egzaltiran) u Vagi – što je opet naizgled neobično. Saturnova orijentacija na ambiciju i organizaciju često čini da osoba bude hladna i distancirana u odnosima spram pojedinačnih ljudi. Kada Saturn prepozna i integrira tu osobnu dimenziju vrijednosti drugih, tek tada postaje kompletan i pravedan u najdubljem značenju te riječi. Cjelina sa svim svojim dijelovima mora biti skladno (Vaga) integrirana da bi uopće bila cjelina. Znak Vage je povezan s pravdom, a vaga je instrument "vaganja" ili procjene pravednosti neke duše na odlasku s ovog svijeta. I to je još jedan Saturnovski motiv: da li smo našli smisao i moral, etičnost našeg života, ili smo "otežali" u materijalnim vrijednostima koja nam ne dozvoljavaju da sagledamo strukturu i cjelovitost života. Saturn je naš unutrašnji sudac, kritičar i procjenitelj, ukratko naša savjest. Kada pretjeramo s kritikom, pogotovo prema sebi, onda izlaze brojne nesigurnosti. Zato je Vaga ta usklađenost ili harmonični red i struktura. Jedan od prijevoda grčke riječi kosmos jest upravo to: fino (lijepo, skladno) uređena cjelina...

Izvor i kraj života...

Već smo spomenuli grčku riječ telos koja opisuje kraj i krajnjost (kao smisao). No kad sagledamo svoj život u cjelini, do krajnjosti, tada se nazire smisao kroz sagledavanje strukture našeg života u cjelini, pa taj kraj postaje i izvor života. Zato je Saturn počelo pomoću kojeg stvaramo ili spoznajemo svrhu našeg života, pa se o njemu govori i kao "velikom učitelju". Mlađim ljudima je teže prepoznati tu svrhu jer imaju još premalo "činjenica", a previše mogućnosti; s godinama se ta slika našeg života popunjava poput neke slagalice, a slika postaje sve jasnija. Zato Saturn u horoskopu predstavlja i starije ljude, mudre ljude, učitelje, filozofe dakle one koji su u stanju sagledati cjelinu, izvan ograničenosti pojedinačnog. Životno iskustvo je najveći učitelj, a što je više iskustava jasnija postaje slika naših života. Ili bi bar trebala biti.

No smisao se može i stvarati. Ako prihvatimo određena značenja ili promijenimo strukturu našeg poimanja stvarnosti mi zapravo kreiramo i nova životna iskustva – to je možda ona zračna, vodenjačka strana Saturna, koja nije opterećena vanjskim pravilima i nametnutim moralom, i koja aktivno kreira svoj svijet sa vlastitim smislom i značenjem.

Zaključak

Dakle, natalna karta nam kroz položaj Saturna govori o slijedećim stvarima:

• Gdje i kakve stvari učimo, prije svega na vlastitom iskustvu

• Gdje nalazimo sigurnost kroz disciplinu, organizaciju

• Gdje nastojimo kontrolirati stvari

• Gdje smo ambiciozni i želimo ići do kraja

• Gdje je naš integritet osobnosti (ili moral u društvenom smislu)

• Gdje smo osjetljivi i kakve su naše slabosti

• Gdje je naša savjest, skupa sa kritičnošću

Izgleda kako Saturn (kao veliki malefik) više govori o našim manama i slabosti nego vrlinama. Nažalost, mi najbolje učimo na vlastitoj koži, a još smo i nevjerojatno skloni uporno ponavljati iste greške. Naglašeni Saturn voli kontrolu, kako nad sobom tako i nad drugima. On je ambiciozan i ideal mu je imati nadzor nad svime oko sebe. No potreba za kontrolom često prikriva nesigurnosti pa je zato tipična manifestacija Saturnovih kontakata nedostatak samopouzdanja – pogotovo kada ovisimo o vanjskoj potvrdi ili drugim ljudima. Ako ne ovisimo u "vanjskoj" potvrdi postajemo izolirani, usamljeni, asketski što je također Saturnova karakteristika. Sve to vodi raznim manifestacijama te nesigurnosti: zatvorenost, oprez, hiperkritičnost spram drugih (jer kritikom i "ponižavanjem drugih naizgled uzdižemo sebe"), depresivnost, sputanost, tuga, strahovi, a onda se te stvari mogu pretvoriti i u grubost spram drugih, nasilje, diktatorsko ponašanje i čitav spektar negativnih stvari pripisanih Saturnu.

Spomenuta potreba za kontrolom je opet povezana sa Saturnom kao simbolom reda, a uređenost znači kretati sa u poznatim okvirima. Kada se Saturn nađe u nepoznatom ili kada netko dirne u njegov organiziran svijet ponovo iskače sva sila negativnih "demona". Saturnova negacija se može manifestirati i na pozitivan način kroz žrtvovanje ili odricanje. Kada se čovjek svjesno odriče ili žrtvuje obično postoji snažan moralni imperativ tj. osjećaj smisla i svrhe koji su, rekli smo, jedni od temeljnih saturnovskih simbola. Nažalost u životu postoji mnoga odricanja i žrtvovanja koja nisu rezultat nečijeg izbora već obično splet (saturnovskih) okolnosti. No čak i tada možemo "saturnovski" sagledati stvari malo šire ili više, te naučiti nešto o sebi i smislu onog što nam se događa.

Saturn je kraj jednog svijeta i početak nekog drugačijeg svijeta – ulazimo u svijet transcedentalnih planeta Urana, Neptuna i Plutona...

Sažetak značenja Saturna:

POČELO: Granice, strukture.

ZNAČENJE: Savjest. Kontrola i ambicija. Organizacija, strukture, disciplina, prihvaćanje obaveza i odgovornosti, pouzdanost, radinost, samodovoljnost, strogost. Usporavanje, upornost, strpljivost. Učenje (na vlastitom iskustvu). Kritičnost (ili negacija drugih) i savjest kao proces definiranja sebe. Potreba za zaštitom vlastitog integriteta i društvenim statusom. Svijest o vlastitim ograničenjima, vrijednostima ili osjećaj manje vrijednosti.

Negativno: Negacija i kriticizam, zatvorenost, hladnoća,pretjerana kontrola, sebičnost, strogost, grubost, strah, pesimizam i negativnost, nesigurnost, patnje, tuge.

OZNAČAVA: Autoritete, oca, učitelje, profesore, znanstvenike, akademike, organizatore, menađere, poslodavce, političare, zubare, kamenje, tvrde stvari; institucije, zatvori, bolnice. Kosti (i zubi), koža, gornji dio nogu. Olovo.