U2egipt

syB12U nastavku ću se pozabaviti sinodičkim ciklusima Saturna Urana kako bi malo pažljivije objasnili njihov ciklus ponavljanja i faze unutar ciklusa. Ovo je više tehnička tema za one koji žele znati nešto više o sinodičkim ciklusima.

 

Ciklus Urana i Saturna traje otprilike 45 godina. Pod time mislim kako je razmak između 2 konjunkcije nekih 45 godina – ponekad godinu dvije više ili manje. Te uzastopne konjunkcije se dešavaju u suprotnim znakovima, ali sa pomacima. To znači da ako je jedna konjunkcija u Ovnu, slijedeća će biti u Vagi, pa onda u Biku, pa u Škorpionu, pa u Blizancima, pa u Strijelcu i tako dalje duž zodijaka. Ako gledamo svaku drugu konjunkciju (svakih otprilike 90 godina) vidimo na neki način 2 serije koje se naizmjenično dešavaju redom duž zodijaka: jedna serija, recimo od Ovna, dešavala bi se u Ovnu, pa Biku, pa Blizancima, Raku itd; druga bi bila između njih i kretala bi od Vage, pa bi bila u Škorpionu, Strijelcu, Raku itd.

Ako u tabeli na kraju teksta pogledamo konjunkcije zadnjih 2000 godina vidjeti ćete kako se od XIII. do XVIII. stoljeća vrlo pravilno izmjenjuju, čak i po stupnju vrlo blizu: 

1215. 6° Vage

1262. 18° Ovna

1306. 11° Škor.

1352. 15° Bika

1398. 14° Str.

1442. 14° Bliz.

1489. 15° Jar.

1533. 12° Raka

1580. 13° Vod.

1623. 13° Lava

1671. 10° Riba

1714. 18° Djev.

Vidimo uzastopne konjunkcije (u istom redu) u suprotnim znakovima. Naravno to je idealizirani obrazac koja povremeno ispada iz te idealne sinhronizacije - obično kada konjunkcije dođu do granica znaka tj. kada padaju na početak ili kraj nekog znaka. Tada se zna dogoditi da dvije konjunkcije iste serije (u razmaku od 90 god.) budu u istom znaku, ili da dvije uzastopne nisu u znakovima nasuprot. Upravo to se desilo zadnjih nekoliko konjunkcija tako da imamo:

1761 7° Ovna

1805. 23° Vage

1852. 2° Bika

1897. 27° Škorpiona

1942. 29° Bika

1988. 29° Strijelca

2032. 29° Blizanaca

2079. 29° Jarca

Mogli bi reći da se pojavila jedna "dodatna" konjunkcija na 2° Bika koja je pomaknula opozicije za jedan red, pa su nadalje suprotne 27° Škorpiona - 29° Bika, i dalje 29° Strijelca - 29°Blizanaca. I dalje se pravilno izmjenjuju, samo s pomakom u redu, da tako kažem, zbog dvije konjunkcije u Biku. Slično se desilo 0853 i 0943. god. sa dvije konjunkcije u Blizancima.

To nam govori da imamo paralelno dvije različite serije konjunkcija koje se izmjenjuju. To je redovna pojava kod svih sinodičkih ciklusa (a može biti i više serija), iako se o tim serijama nekako manje govori u literaturi.Ako bi sada pogledali još širi ciklus ponavljanja, to jest kada konjunkcije ponovo dolaze u isti znak, recimo u odnosu naovu iz 1988. godine (na 29° Strijelca) vidimo 1489. konjunkciju na 14° Strijelca. No one pripadaju različitim serijama (različite kolone). Ako bi pogledali kada se ponavlja konjunkcija iz iste serije (u istoj koloni), vidimo kako je ona iz 900. god. n.e. na 0° Jarca. Iako matematički u Jarcu, to je manje od stupnja razlike u odnosu na ovu 1988. godine koja je na 29°55' Strijelca, dakle na samom kraju Strijelca (ili gotovo na početku Jarca). Zapravo ona iz 900.g. i slijedeća u seriji 991.g. su obje u Jarcu (anomalija koju sam ranije spomenuo), ali ako pogledamo niz u seriji tih godina nedostaje nam jedna u Strijelcu, a imamo dvije u Jarcu, tako da bi ona na 0° Jarca zapravo trebala biti na 29° Strijelca po logici serije. To je manje od jednog stupnja razlike, dakle vrlo precizno, samo što se ovdje dešava na samoj granici Strijelca i Jarca. To je i primjer kako nam ponekad zbog matematičke preciznosti može izmaknuti obrazac u pozadini tj. pravilnost nekog ciklusa ili položaja.

Ukratko, možemo reći kako kako se veliki ciklus konjunkcija Saturna i Urana ponavlja nakon cca 1100 godina (ovdje 1088 godina) i imamo isprepletena 2 ciklusa tj. 2 serije. I mogli bi sad uspoređivati događaje iz tih vremena i tražiti slične obrasce. Naprimjer, IX i X stoljeće jesu početci formiranja srednjovjekovnih kraljevstva nakon podosta kaotičnih vremena poslije raspada rimskog carstva – skoro da bi mogli govoriti o stvaranju (ili bar preslagivanju) novih država na Evropskom kontinentu. Možda bi mogli reći kako je i XX st. također u nekom smislu kraj tih carstava jer su se desili veliki pomaci u centrima moći (prema SAD-u, a nadalje i Kini, pa i Rusiji, ali i sama se Europa mijenja i preslaguje, odnosno ujedinjuje). Ovo je malo pojednostavljeno, ali ideja je da uspoređujemo događaje prema ovakvim ciklusima što nam može reći nešto o procesima u pozadini, bez obzira što su to veoma različita povijesna razdoblja.

 

Ovi ciklusi nam, dakle, mogu pomoći da nađemo izvjesne paralele u događanjima, no ovo su i veoma dugotrajnivremenski ciklusi, pa je možda bolje da se vratimo na bliža i poznatija vremena. Ako pogledamo XX st. vidimo tri ciklusa konjunkcija Saturna i Urana.

1) 1897. god.na 27° Škorpiona.   Ovaj ciklus zahvaća vrijeme I. svjetskog rata i međuratnog razdoblja (i stvaranje SSSR-a).

2) 1942. na 29° Bika.    II svjetski rat i poratno razdoblje obilježeno hladnim ratom, ali i oslobađanjem i nezavisnost mnogih zemalja (Afrika, Azija).

3) 1988. na 29° Strijelca.   Raspad SSSR-a i istočnog bloka, teformiranje i proširenje EU. Tu smo danas sa zadnjim kvadratom ciklusa nakon konjunkcije. Slijedeća je rekoh 2032. na 28° Blizanaca.

Da li nam to oslikava nekakve povijesne faze? Rekao bih da svakako... Mogli bi ići i dalje u prošlost, mogli bi analizirati i druga područja poput kulture, umjetnosti, tehnologije no to ću prepustiti vama da se poigrate. Za sada ćemo baciti samo jedan brzi pogled na glavna događanja po fazama ciklusa Saturna i Urana.

Faze unutar ciklusa

Ako pogledamo 4 glavne faze unutar vremena između dviju konjunkcija, vidimo da su to 2 kvadrata i opozicija tj. prvi kvadrat, pa opozicija, pa drugi kvadrat i opet nova konjunkcija. Mogli bi gledati i trigone i sekstile, ili možda svaki kvadrat podijeliti napola, no mislim da onda imamo previše detalja i gubimo iz vida pravilnosti ciklusa. Kvadrati i opozicije opisuju neke napetosti, a s time i krize, ili bolje reći promjene. Pri tome bi mogli okvirno uzeti kako svaka faza ima izvjesni utjecaj do slijedeće faze, u prosjeku nekih 11-12 godina. No, treba uzeti u obzir da što manja razdoblja promatramo to su moguća veća odstupanja od prosjeka – pa u ovom ciklusu razdoblje do prvog kvadrata bude 9-10 godina, razdoblje do opozicije nekih 14-15 godina, razdoblje do 2. kvadrata nekih 10 godina, te razdoblje do slijedeće opozicije nekih 12-13 godina. Ali ono što nas zanima je idealni obrazac u pozadini kako bi uočili pravilnost i cikličnost, bez obzira što su matematički moguća neka odstupanja. Možda bi mogli reći kako u idealnom smislu ciklus traje 44 godine, sa 4 faze po 11 godina.

Također uočite kako aspekti Saturna i Urana imaju obično 3 egzaktna aspekta (zbog prividnog kretanja planeta naprijed-natrag), no često se dešava da imamo 5 matematički egzaktna aspekta, pa čak i 7 (recimo opozicija 1873-75.). A konjunkcije ponekad imaju i samo jedan egzaktni aspekt. Taj broj aspekata utječe na duljinu aktivnosti samog aspekata, tako da u slučaju 3 aspekata, sva tri egzaktna aspekta se dešavaju unutar jedne godine (poput ovog našeg tekućeg kvadrata); u slučaju 5 ili 7 aspekata to se protegne na skoro 2, odnosno 3 godine.

 

Dakle, ako pogledamo konjunkciju iz 1942. (samo jedna na 29°Bika) vidimo kako je to vrijeme 2. svjetskog rata koji 1942-43 već počinje ići prema kraju – u smislu da su uloge podijeljene, zna se tko su saveznici, i zapravo se već počinje dogovarati i planirati o poraću i novom uređenju svijeta nakon rata.

Prvi kvadrat se dešava 1951-52. god. (Vaga-Rak) sa spuštanjem željezne zavjese i hladnoratovskom podjelom, ali i obnovom Europe i drugih učesnika rata (Japan se naprimjer munjevito razvija). Nastaje i država Izrael (nešto malo prije doduše) što je i danas izvor prijepora među arapskim državama.

Opozicija pada 1965-67. godine (sa 5 egzaktnih opozicija, ali i Plutonom zajedno sa Uranom u opoziciji sa Saturnom, sve to na osi Djevica Ribe). Liberalni pokreti, bunt mladih, vijetnamski rat koji je ozbiljno uzdrmao ekonomiju SAD-a, a i šire. No tu se pojavljuju i mnoge terorističke organizacije: Crvene brigade, PLO, IRA,sa dosta nasilja (Pluton zajedno s Uranom...). Stvari baš nisu samo peace & love...

Drugi kvadrat pada 1975-77. god. (Saturn u Lavu, Uran u Škorpionu, sa 5 egzaktnih kvadrata) Vrijeme naftnih i energetskih kriza, i ubrzo nakon togabuđenje neoliberalnih ekonomija (M. Thatcher je od 1975 na čelu konzervativaca, a 1979. na čelu vlade, a R. Regan pobjeđuje 1980.). Ali tu su i brojne krize u svijetu: pad Saigona u Vijetnamu; Kambođa s Pol Potom; Hunta u Argentini; U Španjolskoj umire Franco (zadnji fašistički diktator) i sve se mijenja; Mao Zedong umire 76. i Kina ulazi u novu fazu; nemiri u J.Africi, koji će u slijedećem ciklusu ići ka oslobađanju Mandele i ubrzo krajuapartheida.Čak i u muzici kreće anarhični punk pokret, sa novom vrstom bunta koji bitno utječe na promjene u kulturi.Uglavnom, mnogo previranja...

 

I onda nam slijedi nova konjunkcija 1988. (29° Strijelca). U nekom smislu zaista nova faza prije svega zbog kraja SSSR-a tj. komunizma u Evropi. Istočna Evropa se oslobođa i formiraju se demokratske zemlje. Njemačka se ujedinjuje. I Jugoslavija se raspada i nakon ratova se formiraju nove države. Uglavnom Evropa se drastično restrukturira, ali se kreće i ka bližem povezivanjuEvrope – ubrzo se dešava Maastricht (1.11.1993) i to se smatra početkom EU. Zanimljivo je kako se 1988. formira i Al Quaida koja će uskoro postati glavna tema. No tu su i početci informatičke revolucije: PC, Microsoft, Apple, počeci weba i interneta...

Prvi kvadrat pada 1999-2000. Saturn u Biku, Uran u Vodenjaku. Uoučite kako su u ovogodišnjem kvadratu zamijenili položaje. Nova kriza će uslijediti s 9/11 tj. rušenjem blizanaca u New Yorku. Veliki zaokret i politička previranja na Bliskom istoku s ratovima u Afganistanu pa Iraku. Dovršava se preslagivanje Evrope ulaskom većine istočnoevropskih zemalja u EU. Ali tu je i informatički preokret: društvene mreže, wikipedija, mobiteli postaju svakodnevnica.

Opozicija pada 2008-10 (Djevica-Ribe, ali zadnja od 5 opozicija već u Vagi i Ovnu). Toga se većina sjeća zbog globalne financijske krize koja je po mnogima najveća od one 1929. godine. Grčka, Portugal, Irska, Italija na rubu stečaja... A onda i tzv. afričko proljeće sa promjenama režima u sjevernoj Africi i početak rata u Siriji, pa pojava Islamske države, izbjegličke krize. 2007. se pojavljuje prvi iPhone i smartfoni munjevito ulaze u sve pore našeg života i što je također jedna velika revolucija. Zanimljivo kako 2008. Nakamoto objavljuje temeljni tekst o Bitcoinu i block chain-ovima, što se također munjevito širi i moglo bi dugoročno mnogo toga promijeniti.

I eto nas u 2021. sa drugim kvadratom ovog ciklusa. Nakon pandemije Covida vidimo kako je to donijelo recesiju i niz ekonomskih poremećaja i bojim se da će se ekonomske posljedice itekako osjećati još neko vrijeme. Zapravo nam tek sada dolaze na naplatu sve one restrikcije iz 2020. Mnogi napadaju EU (koja definitivno nije savršena), ali sjetite se što bi bilo sa Grčkom, Irskom, Španjolskom, Italijom da nije bilo stotina milijardi pomoći iz EU? I onda se zapitajte kako bi mi prošli da nemamo pomoć iz EU? Kriza 2008 je stvorila recesiju koja je kod nas trajala 10 godina (jer tada nismo bili u EU). Ova kriza sigurno neće toliko trajati – rast se predviđa već u idućoj godini. Ali prije toga treba pregrmiti zimu – već osjećamo poraste cijena, poremećaji u opskrbi, sve ekstremnije vremenske prilike koje utječu na poljoprivredu, i općenito nervoza u zraku...

Izgleda da opozicije zaista nose puno više obrata i preokreta, ili bi možda mogli reći da su one svojevrsna realizacija ili novi zaokret u manifestiranju onoga iz konjunkcije. Zadnji kvadrat kao da donosi krizu koja nas vodi u novu eru i zapravo razrješenje svega što je počelo davne 1988. U tom smislu ja sam optimist za slijedeće godine. No isto tako će se u slijedećoj dekadi početi nazirati stvari koje će definirati slijedeći ciklus od 2032. godine. Al' 'ko živ, 'ko mrtav dotada...:-)

 

U trećem dijelu ću se pozabaviti s vezom ciklusa Saturna i Urana sa ciklusima drugih planeta: O Saturnu i Uranu 3.dio - veza s drugim ciklusima

 

 

Tabela Konjunkcija Saturna i Urana od 0-2100. godine

1. serija

2. serija

 

5 Feb 0008 BC Sat Cnj Ura    27°Aq06' D

14 Sep 0036 OS   Sat Cnj Ura    07°Vi07' D

27 Mar 0083 OS  Sat Cnj Ura    23°Pi30' D

30 Oct 0127 OS  Sat Cnj Ura   11°Li46' D

1 May 0173 OS  Sat Cnj Ura    19°Ar26' D

19 Dec 0218 OS  Sat Cnj Ura   15°Sc37' D
3 Jun 0219 OS  Sat Cnj Ura   14°Sc15' R
21 Aug 0219 OS  Sat Cnj Ura   13°Sc37' D

16 Jun 0263 OS  Sat Cnj Ura    16°Ta38' D

24 Jan 0310 OS  Sat Cnj Ura   17°Sg15' D
24 Jun 0310 OS  Sat Cnj Ura   16°Sg00' R
29 Sep 0310 OS  Sat Cnj Ura   15°Sg11' D

17 Aug 0353 OS  Sat Cnj Ura    15°Ge16'
24 Nov 0353 OS  Sat Cnj Ura    14°Ge12' R
7 Apr 0354 OS  Sat Cnj Ura    12°Ge42' D

2 Feb 0401 OS  Sat Cnj Ura   16°Cp21' D

6 Jul 0444 OS  Sat Cnj Ura     14°Cn23' D

19 Jan 0492 OS  Sat Cnj Ura   13°Aq08' D

3 Jul 0535 OS  Sat Cnj Ura    16°Le08' D

3 Apr 0582 OS  Sat Cnj Ura   10°Pi49' D

12 Aug 0626 OS  Sat Cnj Ura    20°Vi41' D

21 Jun 0672 OS  Sat Cnj Ura   07°Ar42' D
26 Aug 0672 OS  Sat Cnj Ura   07°Ar01' R
6 Feb 0673 OS  Sat Cnj Ura   05°Ar18' D

6 Oct 0717 OS  Sat Cnj Ura    25°Li45' D

2 Apr 0763 OS  Sat Cnj Ura   02°Ta21' D

3 Dec 0808 OS  Sat Cnj Ura    29°Sc51' D

25 May 0853 OS  Sat Cnj Ura   00°Ge21' D

3 Jan 0900 OS  Sat Cnj Ura    00°Cp53' D (~29SG)

29 Jul 0943 OS  Sat Cnj Ura   29°Ge54' D
(~0 CN)
5 Feb 0944 OS  Sat Cnj Ura   27°Ge50' R
28 Feb 0944 OS  Sat Cnj Ura   27°Ge34' D

7 Jan 0991 OS  Sat Cnj Ura    29°Cp19' D

21 Jun 1034 OS  Sat Cnj Ura   29°Cn01' D (~1Le)

27 Mar 1081 OS  Sat Cnj Ura    27°Aq23' D
12 Sep 1081 OS  Sat Cnj Ura    25°Aq47' R
19 Nov 1081 OS  Sat Cnj Ura    25°Aq08' D

11 Oct 1124 OS  Sat Cnj Ura   03°Vi13' D
27 Feb 1125 OS  Sat Cnj Ura   01°Vi52' R
6 Jun 1125 OS  Sat Cnj Ura   00°Vi53' D

5 Feb 1172 OS  Sat Cnj Ura    22°Pi01' D

31 Oct 1215 OS  Sat Cnj Ura   06°Li50' D
30 Apr 1216 OS  Sat Cnj Ura   05°Li12' R
18 Jun 1216 OS  Sat Cnj Ura   04°Li45' D

24 Mar 1262 OS  Sat Cnj Ura    18°Ar22' D

20 Dec 1306 OS  Sat Cnj Ura   11°Sc16' D
26 Apr 1307 OS  Sat Cnj Ura   10°Sc13' R
25 Aug 1307 OS  Sat Cnj Ura   09°Sc11' D

17 May 1352 OS  Sat Cnj Ura    15°Ta42' D

15 Feb 1398 OS  Sat Cnj Ura   14°Sg19' D
25 Apr 1398 OS  Sat Cnj Ura   13°Sg45' R
16 Oct 1398 OS  Sat Cnj Ura   12°Sg18' D

17 Jul 1442 OS  Sat Cnj Ura     14°Ge06' D
21 Dec 1442 OS  Sat Cnj Ura    12°Ge24' R
3 Mar 1443 OS  Sat Cnj Ura    11°Ge35' D

1 Apr 1489 OS  Sat Cnj Ura   15°Cp24' D
10 May 1489 OS  Sat Cnj Ura   15°Cp04' R
20 Nov 1489 OS  Sat Cnj Ura   13°Cp25' D

8 Jun 1533 OS  Sat Cnj Ura    12°Cn23' D

16 Mar 1580 OS  Sat Cnj Ura   13°Aq56' D
8 Aug 1580 OS  Sat Cnj Ura   12°Aq38' R
16 Nov 1580 OS  Sat Cnj Ura   11°Aq45' D

29 Sep 1623 NS  Sat Cnj Ura    15°Le36' D
21 Feb 1624 NS  Sat Cnj Ura    14°Le06' R
20 May 1624 NS  Sat Cnj Ura    13°Le09' D

5 Mar 1671 NS  Sat Cnj Ura   10°Pi26' D

12 Oct 1714 NS  Sat Cnj Ura    18°Vi54' D

14 May 1761 NS  Sat Cnj Ura   07°Ar42' D
28 Oct 1761 NS  Sat Cnj Ura   06°Ar02' R
3 Jan 1762 NS  Sat Cnj Ura   05°Ar22' D

17 Nov 1805 NS  Sat Cnj Ura    23°Li22' D

15 Mar 1852 NS  Sat Cnj Ura   02°Ta10' D

6 Jan 1897 NS  Sat Cnj Ura    27°Sc40' D
1 Jun 1897 NS  Sat Cnj Ura    26°Sc25' R
9 Sep 1897 NS  Sat Cnj Ura    25°Sc34' D

3 May 1942 Sat Cnj Ura   29°Ta19' D (~1Ge)

1) 13 Feb 1988  Sat Cnj Ura    29°Sg55' D

2) 26 Jun 1988  Sat Cnj Ura   28°Sg47' R

3) 18 Oct 1988  Sat Cnj Ura   27°Sg49' D

28 Jun 2032  Sat Cnj Ura   28°Ge01' D (~0 Cn)

26 Feb 2079  Sat Cnj Ura    29°Cp48' D
31 Aug 2079  Sat Cnj Ura    28°Cp13' R
21 Oct 2079   Sat Cnj Ura    27°Cp46' D