U2egipt

sy07w40bOduvijek sam smatrao važnim da osoba koja dolazi na konzultacije zna na što dolazi kako se njena očekivanje ne bi našla u sukobu sa stvarnošću. Neki ljudi očekuju predviđanje sudbine od astrologa... Neki očekuju sat dva priče od astrologa... Neki ne očekuju ništa ili su došli iz znatiželje... Stoga je važno imati na umu neke stvari...

Često jedno od prvih pitanja koja postavim osobi jest kako to da su se odlučili doći na astrološke konzultacije, odnosno što očekuju od susreta s astrologom?

Prva grupa ljudi su oni koji dođu naprosto iz znatiželje. Oni obično nemaju jasna formulirana pitanja i s njima je najteže raditi jer nije jasan motiv dolaska. No i kod takvih ljudi se redovno otkrije kako postoji neko nezadovoljstvo svojim životom ili možda anticipacija promjena u životu koja nije još sasvim jasno oblikovana. Tu astrologija pomaže u formuliranju problema ili možda područja života gdje postoji nezadvoljstvo ili potreba za promjenom...

Druga grupa ljudi su ljudi koji imaju nekih konkretnih problema - ljubavnih, poslovnih, zdravstvenih ili štogod drugo. Ovdje se astrolog može koncentrirati na situaciju i mogućnosti koje se pojavljuju, ali nadasve može staviti problem u širi kontekst što uvijek olakšava život i riješavanje problema samom klijentu... Većina problema prestaju biti takav problem kada dođemo do spoznaje što zapravo želimo, a astrologija nam pomaže u formiliranju te spoznaje. S druge strane, moguće je vidjeti vremenski okvir kada će stvari popustiti ili se intenzivirati. Ponekad treba pričekati ili usporiti naše djelovanje, a ponekad ima razdoblja kada treba maksimalno aktivno pristupati stvarima...
No primjetio sam da kada ljudi dolaze s konkretnim problemima postoji prikriveno očekivanje kako će astrolog riješiti njihove probleme. Taj fenomen je pojačan zahvaljujućim telefonskim linijima gdje razno razni pseudo astrolozi i pseudo duhovnjaci pale papiriće, šalju energiju i svojim moćima trenutno riješavaju sve vaše problem.  Ako vjerujete da je to moguće tada vam ni ja ni nitko drugi ne može pomoći...
Vaše probleme samo vi možete riješiti! Astrolog vam može sugerirati mogućnosti o kojima niste razmišljali, može staviti stvari u širi kontekst pa vam na taj način olakšati pronalaženje riješenja,  ili dati vremenske okvire za stvari kako bi ih optimalno iskoristili. Da, astrolog može pomoći, no samo ako ste vi spremni nešto poduzeti u životu.

Ljudi koji dolaze astrologu ponekad očekuju "predavanje" tj. astrologa koji sat vremena priča a da oni samo slušaju. Takvo očekivanje možda proizlazi iz opreza, a možda i iz vjerovanja u nepromijenjivu sudbinu, pa smatraju da astrolog treba reći "ono što će biti". Takvo očekivanje je najmanje korisno za klijenta jer svaki astrološki utjecaj ima smisla tek kada ga se stavi u kontekst nečijeg života. Sudbina nije nešto što je "zapisano u kamenu" već je ona nešto što stalno evoluira i mijenja se s našim djelovanjem u životu. Ako mislite da je sve zapisano tada sami sebi zatvarate brojne mogućnosti razvoja.

Ponekad ljudima treba samo da se izjadaju... Nekako živimo u svijetu gdje čak i najboljim prijateljima ne možemo reći baš sve pa je razgovor sa "strancem" prilika da se otvorimo i olakšamo bez da se opterećujemo time što će se desiti i koje su posljedice toga što smo rekli. Na neki način astrologija je tu manje bitna. To je obično ponešto "pasivno" stanje za osobu jer ona ne očekuje da išta poduzme u životu. No dobar astrolog može iskoristiti takvo stanje prijemčivosti i ponuditi neke mogućnosti za pozitivne promjene i motivirati osobu da nešto učini.

Neki ljudi (a i astrolozi) smatraju kako je konzultacija to bolja što dulje traje, pa iščitavaju sve moguće detalje natalne karte. Osobno smatram da je to suvišno. Posao astrologa je da procjeni najvažnije motive nečijeg života u nekom trenutku. Uostalom i u psihologiji i pedagogiji je poznato kako je koncentracija i pažnja imaju svoj vremenski maksimum tako da previše informacija redovno bude kontraproduktivno - osoba na kraju čuje ono što želi čuti, a što ne mora biti najbolje za nju. Bavljenje detaljima nas često odvede od suštine - od drveće više nevidimo šumu. Tu se najbolje vidi zašto je korisno da osoba dođe sa nekim pitanjima koja ga zanimaju - tada se astrolog može fokusirati na ta područja i biti konkretniji. Naravno ponekad bavljnje specifičnim detaljima u životu i to može biti korisno, no to su onda i specifične primjene astrologije.

Najbolje očekivanje jest kada osoba očekuje razgovor, tj. komunikaciju pomoću koje može pokušati razriješiti neke svoje dileme.  Živimo u svijetu koji ima možda i previše mogućnosti i ponekad je teško donijeti pravu odluku. Astrologija pruža mogućnost procjene optimalnog ponašanja u datom trenutku... No uvijek vi to morate provesti u dijelo.   Na taj način osoba može početi formulirati planove i lakše donositi odluke - kada znamo svoje prioritete odluke su jednostavnije. Astrološka kozultacija je svojevrsna razmjena, pa koliko date astrologu toliko i dobijete natrag.