U2egipt

Acc250x150

Acc250x150skola

Acc250x150zvjezd

i grkshp16a 

Tema ovog seminara su tranziti i njihova primjena. Objasniti ćemo i cikluse ophodnje koji nam daju korisne informacija o kretanju planetia a koje su korisne i u analizi natalne karte. Cilj je naučiti osnovna značenja planeta u tranzitima i kako ih koristiti, te steći znanja o načinu kretanja planeta

 

Tranziti. Planeti u stvarnom vremenu. Opis i načini korištenja.

Kako koristiti vanjske i unutarnje planete, prelazak planeta kroz kuće i znakove, aspeti tranzita.

Tranziti. Detaljnija analiza vanjskih planeta u tranzitima. Opisi sinodičkih ciklusa vanjskih i unutarnjih planeta:

Plutonov, Neptunov, Uranov, Saturnov i Jupiterov ciklus. Merkur i Venera i njihov ciklus.

Ciklusi kao faze realizacije planetarnih učinaka na život.

Sinodički ciklusi u vezi s retrogradnošću i brzinom planeta.

Primjena u natalnoj karti i tranzitima: retrogradnost, brzina planeta, izlasci i zalasci planeta, orijentalnost i okcidentalnost.

Vježba na primjerima. Kako pristupati tranzitima u analizi života.