U2egipt

Acc250x150

Acc250x150skola

Acc250x150zvjezd

i grkshp16a 

U ovom seminaru povezujemo znanja iz prva dva seminara u analizi natalne karte. Na mnoštvu primjerima demonstriramo korištenje naučenih tehnika kako bismo prepoznali glavne motive natalne karte. Cilj je seminara vježba na konkretnim primjerima funkcioniranja tehnika i astrološke simbolike.

 

Pregled tehnika i vježba na primjerima. Kako pronaći glavne motive natalne karte.

Procjena važnosti planeta i njihovih značenja u analizi koristeći sve naučene tehnike iz prethodnog seminara.

Analiza kombinacija položaja i odnosa planeta. Izvođenje značenja kombinacija položaja.

Važnost vladara i veze planeta preko vladarstva. Mreža vladarstava. Motivi koji se ponavljaju.

Pogled na natalnu kartu - što znače podaci o rođenju. Natalni podaci i kategorizacija.
Sideralni i tropski zodijak. Tabele aspekata.

Što je horoskop i razne mogućnosti u pristupu natalnoj karti