U2egipt

Prvi stupanj astrološke poduke obuhvaća seriju tema u kojima se obrađuju najosnovnije tehnike analize horoskopa. Cilj je ovih seminara da polaznik nauči osnovne metode koje omogućuju daljnju nadogradnju astroloških znanja i astrološke prakse.

  • Sastoji se od seminara koji se mogu pohađati individualno ili možete upisati cijelu seriju.
  • Namjenjena je početnicima i svima koji žele sistematski naučiti osnove astrologije.
  • Teme koje se obrađuju možete vidjeti dolje...
  • Cijena pojedinog jednodnevnog seminara je 200 kuna. Ukoliko se upišete na cijeli niz dobivate 20% popusta kao i dodatne vježbe i individualne konzultacije.
  • Također se može upisati kao tečajevi što su tematski povezana 3 seminara (vidi pod "Tečajevi i radionice")

Seminar je moguće pohađati i pojedinačno, bez obaveze pohađanja cijele serije.

Dodatne informacije i prijave na ove kontakte.

Točne termine seminara možete vidjeti u kalendaru...

 

Ovo je seminar u kojem se obrađuju temeljni elementi natalne karte i namjenjen je onima koji neznaju ništa ili gotovo ništa o astrologiji. Seminar obrađuje osnovna značenja elemenata natalne karte tj horoskopa. Cilj je naučiti principe za izvođenje značenja astroloških simbola i njihovih kombinacija.

Seminar je primjena onog što smo naučili u prvom seminaru. Naglasak je na osnovnim koracima u analizi natalne karte tj. kako pristupiti analizi natalne karte i procijeniti važnost planeta. Cilj je naučiti analizirati planete i druge čimbenika po položaju i funkciji u natalnoj karti te početi prepoznavati dominantne motive.

U ovom seminaru povezujemo znanja iz prva dva seminara u analizi natalne karte. Na mnoštvu primjerima demonstriramo korištenje naučenih tehnika kako bismo prepoznali glavne motive natalne karte. Cilj je seminara vježba na konkretnim primjerima funkcioniranja tehnika i astrološke simbolike.

U ovom seminaru primjenjujemo i produbljujemo tehnike natalne analize i uvodimo osnove vremenske analize. Načiniti ćemo kratak pregled metoda prognoza, a zatim početi s objašnjenjem sekundarnih progresija. Cilj seminara je naučiti opće principe vremenskih tehnika i specifično tehniku sekundarnih progresija.

Tema ovog seminara su tranziti i njihova primjena. Objasniti ćemo i cikluse ophodnje koji nam daju korisne informacija o kretanju planetia a koje su korisne i u analizi natalne karte. Cilj je naučiti osnovna značenja planeta u tranzitima i kako ih koristiti, te steći znanja o načinu kretanja planeta

Seminar detaljnije obrađuje primjenu metode sekundarnih progresija u analizi natalne karte u kombinaciji sa tranzitima. Cilj je naučiti analizu i otkrivanje važnijih razdoblja pomoću korištenja ove dvije tehnike.

Seminar se bavi analizom horoskopa u vremenu primjenjujući zajedno sekundarne progresije i tranzite. Uvodimo i nekoliko novih pojmova poput poluzbrojeva (midpointa), planeta izvan granica i neaspektiranih planeta, a uvodimo i metodu solarnog luka.