U2egipt

Tema ovog seminara su tranziti i njihova primjena. Kako pristupiti tranzitima i tumačiti ih u kontekstu natalne karte. Objasniti ćemo i cikluse ophodnje koji nam daju korisne informacija o kretanju planeta, a koje su korisne i u analizi natalne karte. Cilj je naučiti osnovna značenja planeta u tranzitima i kako ih koristiti, te steći znanja o načinu kretanja planeta.

 

Tranziti. Planeti u stvarnom vremenu. Opis i načini korištenja:

Kako koristiti vanjske unutarnje planete, prelazak planeta kroz kuće i znakove, aspeti tranzita.

Tranziti. Detaljnija analiza vanjskih planeta u tranzitima. Kada djeluju pojedini tranziti. Duljina trajanja utjecaja.

Opisi sinodičkih ciklusa vanjskih i unutarnjih planeta:

Plutonov, Neptunov, Uranov, Saturnov i Jupiterov ciklus. Merkur i Venera i njihov ciklus. Ciklusi kao faze realizacije planetarnih učinaka na život.

Sinodički ciklusi u vezi s retrogradnošću i brzinom planeta. Primjena u natalnoj karti i tranzitima: retrogradnost, brzina planeta, izlasci i zalasci planeta, orijentalnost i okcidentalnost.

Vježba na primjerima poznatih osoba i polaznika seminara.