U2egipt

Acc250x150

Acc250x150skola

Acc250x150zvjezd

Zima 2021/22

Ušli smo u još jednu sezonu pomrčina pa ću se malo osvrnuti na njih te načiniti uobičajeni pregled astroloških fenomena na nebu za slijedeća 2-3 mjeseca. Ima dosta zanimljivih događanja na nebu...

O Saturnu i Uranu 3.dio - veza s drugim ciklusima

Promatrati samo jedan ciklus (Saturna i Urana) može biti zanimljivo, ali može ponekad biti izvučeno iz konteksta. Postoje i drugi ciklusi koje se dešavaju paralelno pa ću ovdje obratiti pažnju barem na neke od njih. 

Sagittarius
Sun in Sagittarius
Aquarius
Moon in Aquarius
13 degrees
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
5 days old
Powered by Saxum