U2egipt

Jedno od osnovnih pitanja astrologije jest kada i kako primjenjivati pojedine astrološke tehnike. Suvremena astrologija pretežno usvaja "simbolički" pristup u kojem se uspoređuju značenja prije svega po (simboličkoj) sličnosti. Pitanje je možemo li kvalitativno razlikovati informacije koje dobivamo iz pojedinih tehnika, a samim time razlikovati informacije koje dobivamo o nečijem životu.

 

Kako pristupiti ljudskom životu kao cjelini. 

Struktura života u cjelini vs. specifična područja ljudskog života.

Kako razlikovati kvalitete koje nam pojedine tehnike pružaju. Pojam Dispozitora natalne karte. Kada je planet dispozitor?

Pojmovi mogućnosti (dunamis), djelatnosti (energeia) i upotrebljivosti (chrematistikos). Usporedba ovih pojmova s pojedinim astrološkim elementima i tehnikama.

Kada planet ima samo mogućnost ali ne i realizaciju. Idealni scenarij i stvarni život.

Opći signifikatori kao čimbenici eminentnosti tj. "veličine" ili važnosti rođenja.