U2egipt

i grkshp16a 

sy04w40Nastavak astrološkog rječnika s objašnjenjem još nekih pojmova: aspekti, arapske točke, itd.

Aspekti (Pogledi, gledanje planeta)

Prijevod riječi "aspekt" ulazi u daleko složenije pitanja korištenja aspekata u astrologiji jer ne postoji jedan pojam kojeg bi prevodili sa "aspekt". Naime, u helenističkoj astrologiji postoj desetak i više pojmova koji artikuliraju posebne primjene odnosa između dva planeta. Sama riječ aspekt je latinskog porijekla, a znači slično kao i u našem jeziku znači pogled ili vid. Naprimjer, kada govorimo o "aspekt neke stvari" možemo jednako tako reći "pogled na neku stvar" ili "vid neke stvari". U helenističkoj astrologiji postoji niz naziva za "aspekte" koji imaju veze sa značenjima gledanja, viđenja, motrenja i sl. (oraō, ephoraō, blepo, theōreō, epitheōreō itd.), ili u vezi zraka i odašiljanja zraka, što je također povezano sa "zrakama" vida ili gledanja. Već se u latinskoj astrologiji svi ti pojmovi pojednostavljuju i unificiraju pod pojmom aspectare čime se gube brojne finije nijanse ovih tehnika.

U nešto općenitijem smislu redovno se koristi pojam matureō što znači SVJEDOČITI. No i taj pojam ima veze sa gledanjem jer svjedočenje znači biti očevidac, vidjeti očima. Ovo je također pojam koji ima duboke filozofske konotacije u što ne možemo ovdje ulaziti. No treba imati na umu kako sve ovo nije puko gledanje samo u fizikalno-optičkom smislu. Naprimjer, jedna od riječi za gledanje (theōreō) je u korijenu riječi "teorija" jer se misaone aktivnosti često opisuju kao gledanje misaonim očima.

Najopćeniti pojam za "aspekte" (posebno u Ptolemejskoj astrologiji) jest pojam shēma (i razne složenice ili izvedenice) koji znači LIK, oblik, izgled ili držanje, stav. Ali i likovi i oblici su nešto što se gleda, ili što prikazuje držanje ili stav nečega prema nečem drugom. Isti naziv (shēma) se u grčkom koristi i za geometrijske likove pa nije neobično da se same vrste "aspekata" nazivaju imenima geometrijskih likova: TROKUT (trigōnos, "trigon"), ČETVEROKUT (tetragōnos, "kvadrat"), ŠESTEROKUT (hexagōnos, "sekstil"), dok se za "opoziciju" koristi naziv PROMJER (diametros). "Konjunkcija" nije u stogom smislu gledanje (tj. aspekt) i dio je skupine tehnike koje danas zovemo "aplikacije i separacije". Za planete u konjunkciji obično se kaže da su PRISUTNI jedno drugom. Svi ovi pojmovi i njihova primjena pomalo se gube prevođenjem u latinski i arapski ili pojednostavljuju na svega nekoliko ili čak jedan termin: aspekt.

Zanimljivo je kako rani astrolozi ne koriste takozvani "orbis" za aspekte. Jednim dijelom je to zato što se primarno koriste aspekti po znakovima (slično kao što ih i do danas koriste u indijskoj astrologiji). Kada se koriste aspekti po stupnju onda se gleda da li oni prilaze ili se odvajaju (vidi slijedeće poglavlje)

Prilaženje, odvajanje – "aplikacija", "separacija"

U helenističkoj astrologiji zapravo se ove tehnike odnose na opis onoga što danas zovemo "konjunkcija", a koju bi u hrvatski mogli prevesti sa SJEDINJENJE (kollēsis). Prilaženje ili aplikacija dolazi od pojma sunaphē koje možemo prevesti sa SPAJANJE. Odvajanje ili separacija je najneobičnija riječ koja znači doslovno teći od ili iz, istjecati, a mogli bi je povezati sa načinom na koji danas koristimo sličnu riječ utjecaj. Ove se tri tehnike i danas koriste kao dio teorije aspekata – dakle, da li je aspekt točan (egzaktan), ili prethodi točnom aspektu, ili je malo iza točnog aspekta. U helenističko astrologiji ove su tehnike korištene prvenstveno za same "konjunkcije", dok bi za ostale aspekte po stupnju postojale još dodatne 4 tehnike (prilaženje i odlaženje s lijeve strane, te prilaženje i odlaženje s desne strane). Vidimo dakle kako već prelaženjem u latinski svijet i jezik tadašnji astrolozi pojednostavljuju čitavu problematiku, jer je očito kako već tada nisu bili u stanju sasvim razlikovati pojedine tehnike. To zapravo i nije iznenađenje jer su se vrlo rano pojavili razni načini korištenja ovih tehnika, a koje uz to imaju veoma slične nazive što je vjerojatno zbunjivalo kako prevodioce, tako i same astrologe. Čak i bez toga čitava klasična teorija aspekata je daleko kompleksnija od suvremenog pristupa aspektima i tek nam ostaje provjeriti detalje tih tehnika.

Arapske točke - Čestice

Takozvane "arapske točke" posebno su zanimljiva priča. Naziv "točka" izgleda da je ušao u jezik više zbog zbunjenosti engleskim nazivom (arabic) "Parts", odnosno "Pars" koji je u engleski ušao izravno iz latinskog. Sama riječ znači dio ili podiok, što zaista zvuči neobično. No i latinski i engleski nazivi dobar su prijevod grčkog kleros kojim su se nazivale ove "točke". Sama grčka riječ kleros također može značiti dio, podiok ili komad nečega. No osim toga ima konotacije nečega, nekog dijela, koji je dodjeljen ili pridjeljen. U tom smislu ima i izvjesne konotacije na Usud kao nešto što je slučajem ili udesom dodjeljeno. Naprimjer, kada se iz kacige slučajno vade kamenčići koji su pridijeljeni nekoj osobi kako bi se izabrala osoba koja treba nešto napraviti, ti su se kamenčići zvali kleros (poput svojevrsnog lota). Ili kad se na kraju Platonove Države opisuje proces dodjeljivanja života od strane Suđenica prije inkarniranja, također se dodjeljuju klerosi. Ovo značenje slučajnog ili sudbinskog odabira sastavni je dio značenja riječi kleros, a u izravnoj je suprotnosti sa nazivom hairesis (sklon, vidi slijedeće poglavlje) koje uključuje odabir koji bi mogli nazvati "svjesnim". Recimo, u Ateni su se građani birali na neke političke funkcije klerosom, dakle slučajnim odabirom, dok su se ljudi za neke druge funkcije odabirali izborom (hairesis) od strane drugih ljudi ili grupe ljudi.

Kako prevesti ovu riječ prilično me dugo mučilo, jer prevoditi ju riječju "dio" bi u našem jeziku zaista zvučalo čudno, a osim toga i nema konotacije slučaja ili udesa koju ima riječ kleros. Konačno sam našao jednu našu staru hrvatsku riječ čest, koja je zapravo nestala iz upotrebe zbog homonimije sa pridjevom "čest" (u smislu učestalosti). Sama riječ čest se koristila upravo kao prijevod latinskog "pars" i sačuvala se kao umanjenica kroz riječ čestica koja se i danas koristi naprimjer kada se govori o zemljišnim česticama, dakle komadima ili dijelovima zemlje. Također se koristi u složenici učestvovati ili učešće koje znače isto što i biti (su)dionik ili sudjelovanje (u nečem). S druge se strane riječ čest koristila i kao prijevod za latinsku fortuna ili udes, a zadržala se u složenici zločest, dakle zla čest ili zla (loša) fortuna. Na taj način ova riječ zadržava oba gore spomenuta spomenuta značenje grčke riječi kleros. Ipak, zbog spomenutog problema homonimije sa pridjevom često, ipak bih sugerirao riječ ČESTICA. Uobičajeno "točka" mi se čini suviše neodređeno i lišeno značenja. A pridjev arapski zapravo je neopravdano ušao u primjenu, jer se još u srednjem vijeku smatralo kako su ove čestice izmišljeno od strane arapskih astrologa. Točno je da su ih arapski astrolozi razvili i mnogo koristili (i zapravo zakomplicirali), no one su bile sastavni, čak ključni dio najranije helenističke astrologije, a vrlo vjerojatno vuku korijene i iz predhelenističkih vremena.

Ostali nazivi

Sklon (engl. sect)

Ovdje se radi o nazivu koji se odnosi na jedan od osnovnih uvjeta u helenističkoj analizi karte, a odnosi se na činjenicu da li je rođenje dnevno (solarno) ili noćno (lunarno). Jednako su tako neki planeti pripadnici dnevnog (Sunce, Jupiter, Saturn), a drugi noćnog sklona (Mjesec, Venera, Mars). U zadnje se vrijeme pojavio prijevod sekta što je opet izravni uvoz engleskog naziva sect koja je preko latinskog ušla u engleski. No latinsko secta (pa donekle i engleski sect) su relativno bliski grčkom hairesis, dok u hrvatskom sekta nam zapravo ne govori ništa. Grčko hairesis je riječ sa širokom primjenom, a u osnovi znači izbor, sklonost ili naprosto podjela (to je još jedna riječ sa vrlo snažnim filozofskim konotacijama). Zato mi se riječ SKLON učinila prikladna za korištenje, iako treba imati na umu kako se radi o sklonosti u smislu izbora, odabira, za razliku od nekih drugih termina i tehnika koje govore drugoj vrsti "sklonosti" koja je rezultat sreće ili udesa (vidi pod "čestice").

Pojavnost ("faza")

Riječ "faza" dolazi od grčko phasis koje je povezano s glagolom phainō, u vezi s pojmova za sjaj i svjetlo, a u smislu iznijeti na svijetlo, pojaviti se. U tom se slučaju phasis može prevoditi kao POJAVNOST, ili vrsta pojavljivanja, ili način pojavljivanja. Riječ faza je u našem jeziku izgubila dimenziju načina pojavljivanja, ona je više poput nekog apstraktnog stupnjevanja nečega. Ako govorimo naprimjer o mjesečevim fazama izgleda kao da govorimo o pukoj podjeli kruga. No ako kažemo mjesečeve pojavnosti, tada govorimo o kvalitetama ili načinu na koji se Mjesec pojavljuje, kako nam se pokazuje i što nam kazuje.

Izlazeći i zalazeći ("orijentalni", "okcidentalni")

Pojam orijentalnosti povremeno se pojavljuje i u suvremenoj astrologiji, ali puno više u horarnoj astrologiji. Najčešće se koristi kao planet ispred ili istočno od Sunca. No to je pojam koji je već u srednjem vijeku izazivao dosta zbrke. Uzrok je u grčkom pojmu anatolikos koji može imati značenje izlazeći (kao kad kažemo da planet izlazi ili uzlazi na obzoru), ali se može prevoditi i kao istočni (jer Sunce i planeti obično izlaze na istoku), pa su razni prevodioci razno prevodili ovaj pojam. Osim toga ovaj se pojam i astronomski koristio na dva načina: jedan je kada planet izlazi i postaje vidljiv na obzoru (prije toga je nevidljiv jer je ispod obzora), a drugi je kada planet izlazi izvan zraka Sunca (jer kada je planet preblizu Suncu zaklanjaju ga i skrivaju zrake Sunca). Problem je nastao zato što planeti poput Merkura i Venere mogu izlaziti i na zapadu odnosno iza Sunca, za razliku od vanjskih planeta koji izlaze uvijek na istočnom obzoru ili kada su ispred Sunca. Osim toga kasnije su astronomske norme počele koristiti ovaj naziv samo kao izlazak u odnosu na obzor, tako da su kasniji astrolozi, imajući na umu takvu normu, zapravo krivo tumačili ovu astrološku tehniku. U svakom slučaju, anatolikos se odnosi na stanje u kojem je planet u datom trenutku vidljiv, pa ga zovemo izlazećim, ili je nevidljiv pa ga nazivamo zalazećim (dutikos, od gr. dusis, zalazak). U svakom slučaju pojam orijentalnosti može se prevoditi kao IZLAZEĆI ili IZLAZAK, no u specifičnom tekstu treba provjeriti na koji način autor koristi ovaj pojam (posebno kada se radi o kasnijim tekstovima iz arapske ili srednjovjekovne tradicije).

Ostali pojmovi

Na kraju jedna kraća lista ostalih pojmova s kojima se susrećemo u astrologiji.

Aflikacija - kakōsis – kvarenje ili oštećenost.
Benefik, malefik – agathpoios, kakopoios – dobrotvor, zlotvor.
Prazan hod – kenodromia – hod u prazno

Mi smo naviknuti na frazu "prazan hod" koja je zapravo veoma neobična: kako hod može biti prazan. U stvari se radi o ovoj grčkoj riječi koja govori zapravo o "hodu u prazninu".

Period – periodos – ophodnja

Grčko periodos znači doslovno hodati ili ići okolo, pa je naša riječ ophodnja savršeni prijevod grčkog periodos.

Sinodički – sunodos – sastajanje

Zapravo slično riječi periodos samo sa prefiksom sun(odos), a znači doslovno zajedno ići, hoditi ili sastajati se. Često se tako nazivaju "konjunkcije", posebno sa Suncem, pa se i do danas zadržao naziv sinodički, za cikluse ili ophodnje u odnosu na Sunce. U helenističkoj astrologiji je to i naziv za lunacije, prije svega za mlad mjesec.

Tranzit - parodos - prelazak ili prehod

Još jedna riječ sa -odos (hod ili kretanje) u korjenu, ali ovdje sa prefiksom para, koji znači preko ili pored. Dakle tranzit je prehod ili jednostavnije prelazak.

Stupanj – moira – podiok, dio

Grčka riječ moira koja se koristi za stupanj zodijaka iznimno je bogata značenjima. Ona (i njene izvedenice) su prije svega jedan od naziva za sudbinu u smislu datosti, jer se opet pojavljuje riječ podiok u smislu nekog podioka koji se pridjeljuje, dakle nečeg što je dano. U mitologiji su 3 suđenice (Atrops, Klotho, Lahesis) zapravo 3 Moire. To nas izravno vodi u svijet helenističkog poimanja Usuda već na razini imena za stupanj zodijaka.

Paran – parantellō – suizlazak

Ovo je slično ranije spomenutom pojmu izlaska (od ana-tello, pridjev anatolikos, vidi pogl. o orijentalnosti i okcidetalnosti) samo sa prefiksom para koji ovdje znači zajedno, usporedno, pa odatle prijevod suizlazak. Odnosi sa na planete, ili češće zvijezde nekretnice, kada dvije ili više njih istovremeno dodiruje obzor.

Stacionarnost – sterigmos – mirovanje
Retrogradnost – anapodizō – hod unatrag
Direktno kretanje - propodizō – hod unaprijed
Dodekatemorion – dōdekatemorion – dvanaestina

Ovo je pojam koji doslovno znači dvanaestina. Koristi se kao sinonim za znakove zodijaka (kojih je naravno 12). No isto se tako povremeno koristi kao naziv za podjelu jednog znaka na 12 dijelova čime dobivamo podjelu svakog znaka na 12 dijelova od po 2,5 stupnjeva. Ta podjela je donekle slična suvremenom 12. harmoniku i vjerojatno je izvor korištenja harmonika u indijskoj astrologiji. U našem prijevodu Doroteja redovno se prevodi kao dodekatemorija u smislu ove podjele jednog znaka na 12 dijelova, dok se u izvorniku zapravo u većini slučajeva koristi naprosto kao sinonim za znak zodijaka.