U2egipt

sy13w40U trećem dijelu objašnjavam progresivne mjesečeva faze tj. odnos Sunca i Mjeseca u sekundarnim progresijama, te dajem opise značenja ovih faza.

 

Progresivne mjesečeve faze

Progresivne mjesečeve faze opisuju razvojni proces ili proces stanja aktivnosti. One će opisivati na koji način pristupamo djelovanju, odnosno životnim iskustvima. To su svojevrsna unutarnja stanja ili potrebe koje su u pozadini onog što nam se dešava, pa čak i unutrašnja motivacija ili poriv da se ponašamo na određeni način. Korištenje i inicijalno objašnjenje ovog mjesečevog ciklusa možemo zahvaliti Dane Rudhyaru koji je još u svojoj knjizi Lunatic cycle konceptualizirao mjesečeve faze kao razvojni ciklus. No, isto tako bih rekao kako su progresivne faze pomalo zapostavljene, i da mnogi astrolozi u praksi ne obraćaju previše pažnje na njih, što mi je oduvijek bilo neobično budući da daju odličnu podlogu za tumačenje ostalih progresija i tranzita. Razlog je možda što ne daju uvijek konkretne događaje koji koincidiraju sa datumima početka faza. No kada ostale progresije, pa i tranzite, tumačimo u kontekstu mjesečevih faza možemo ih puno bolje objasniti. Imajmo na umu kako su ove faze ipak odnos Sunca i Mjeseca (a ne samo "mjesečeve" faze) koji su dva "svjetla", i koja opisuju osnovne potencijale našeg bića ili psihe.

Sam ciklus mjesečevih faza možemo podijeliti prvo na dvije opće pojavnosti:

  • Mjesec u rastu ili uvećavanju, koji traje od Mladog Mjeseca (konjunkcije Sunca i Mjeseca) do Punog Mjeseca (opozicija Sunca i Mjeseca). Obično se opisuje kao faza afirmacije ili odrastanja i formiranja. Djelovanje prethodi promišljanju.
  • Mjesec u padu ili umanjivanju, koji traje od Punog Mjeseca do Mladog Mjeseca. Obično se tumači kao zrelost u djelovanju i promišljanju tj. djelovanje sa sviješću o posljedicama ili smislu.

Unutar tih polovica možemo ubaciti dvije četvrtine ili dva kvadrata Sunca i Mjeseca tako da dobivamo slijedeće 4 faze koje možemo smatrati temeljnim:

  • Mlad Mjesec. Faza novih početaka kada se dešava određeni zaokret u pristupu životu koji još nije sasvim formuliran.
  • Prva četvrt. Faza djelovanja i dokazivanja kada još uvijek nismo sigurni kuda će nas nešto odvesti, ali vrlo aktivno djelujemo i pokušavamo se nametnuti.
  • Pun Mjesec. Faza manifestacije i realizacije započetog. Vrijeme plodova i rezultata, no isto tako svojevrsni preokret u procesu.
  • Druga Četvrt. Ponovo faza djelovanja ali u novom smjeru. To je djelovanje s iskustvom ili znanjem bez potrebe za dokazivanjem, već sa potrebom za smislom djelovanja i razmišljanjima o posljedicama djelovanja.


U praksi se postavlja pitanje kako definirati granice ovih razdoblja. Obično se prva faza opisuje od Mladog Mjeseca do prve četvrti (0°-90°). No meni se čini kako u praksi bolje funkcioniraju faze koje zapravo počinju 45 stupnjeva prije same faze i traju do 45 stupnjeva iza. Pri tome sam stupanj faze dijeli četvrtinu na dva različita dijela, pa zapravo dobivamo 8 faza lunarnog ciklusa. Mjesečev bi ciklus tada izgledao ovako:

1) Pojavljivanje (Mlad Mjesec, 0°-45°)

2) Integracija i nametanje (45°-90°)

3) Djelovanje (Prva četvrt 90°-135°)

4) Izražavanje (135°-180°)

5) Ispunjenje (Pun Mjesec 180°-135)

6) Sinteza (135°-90°)

7) Reorijentacija (Druga četvrt 90°-45°)

8) Otpuštanje (45°-0°)

Ovdje sam faze poredao od Mladog Mjeseca do idućeg Mladog Mjeseca iako zapravo 8. i 1. faza sačinjavaju četvrtinu Mladog mjeseca (45° prije do 45° poslije samog mladog Mjeseca); 2. i 3. faza sačinjavaju pojavnost prve četvrti; 4. i 5. čine fazu Punog Mjeseca; te 6. i 7. sačinjavaju fazu druge četvrti. Pogledajmo sada malo detaljnije opise svake od ovih faza mjesečevog ciklusa.

Prva faza (od 45° prije Mladog Mjeseca do 45° nakon Mladog Mjeseca)

Otpuštanje (45° prije MM sve do MM)

Ova faza je zapravo kraj prethodnog ciklusa, no u njemu se već naznačuje i početak novog ciklusa. Da bi se počelo pojavljivati novo potrebno je osloboditi se starog. U ovoj fazi ljudi osjećaju kako je jedan veliki ciklus završio i tragaju za nečim novim no to novo se još ne nazire. Ovo je faza rekapitulacije i dovršavanja stvari prethodnog ciklusa paralelno sa unutrašnjom potrebom za promjenama i novim. Razmišljamo o prošlosti i budućnosti, a ne toliko o sadašnjosti. No, mi obično jako teško otpuštamo stare stvari i navike tako da ova faza često završi u opiranju promjenama ili očajnim pokušajima da stvari održimo umjesto da već tragamo za novim mogućnostima. Zbog toga ova faza može biti dosta nelagodna, ljudi su zbunjeni, dezorijentirani, a mogući su čak i strahovi i panika. Nitko nas ne uči kako odbaciti stvari, uvijek nas uče kako stjecati stvari. Ili naprimjer, svima je teško prekinuti neki odnos ili brak, čak i kada je jasno kako je on davno završio. Važna je pouka da se u ovom razdoblju naučimo pustiti stvari koje su došle do zasićenja, da zaključimo ili razriješimo stvari iz prošlosti, te da pokušamo oko sebe vidjeti mogućnosti za nove početke. U protivnom se može desiti da se stvari oko nas počnu rastakati bez obzira na naše želje i ponašanje. U ovoj se fazi kroz čišćenje starog postavljaju temelji novog. No ako ne načinimo dobre temelje ili korijene, plodovi mogu biti neugodni.

Pojavljivanje (od MM do 45° nakon MM)

U ovoj se fazi počinju pojavljivati naznake novih početaka, smjerova ili aktivnosti. Često je povezana sa sasvim novim načinom života tako da se često pojavljuje kod ljudi koji dobiju, naprimjer, prvo dijete, ili se ožene, jer i jedno i drugo nepovratno mijenja način života (naravno pod uvjetom da SP Mladog Mjeseca pada u prikladne godine, recimo u dvadesete). No to što se pojavljuje još uvijek je zapravo nejasno, mi krećemo u novu životnu fazu ili novu djelatnost, no još neznamo kamo će nas to odvesti. Odluke su donesene, nešto se počelo događati i mi možemo samo slijediti te znakove. Ova faza može biti i pomalo teška u sukobu sa stvarnošću, jer kao da u nama postoji vizija puta, no u stvarnosti još malo toga podržava našu viziju. Za razliku od prethodne faze otpuštanja, ovdje postoji izvjesno olakšanje jer se pojavljuje ideja ili vizija o smjeru promjena. Kasnije su faze često povezane sa mjestom gdje se dešava ova faza jer njeni stupanj u znaku i kući svojevrsna je unutarnja motivacija ili poriv za kasnije faze.

2) Faza prve četvrti ili djelovanja (45° - 135°)

Integracija (45°-90°)

S ovom fazom ulazimo u drugu četvrtinu. U njoj se u naš život integrira novi smjer djelovanja, pojavljuju se konkretne aktivnosti i mi se pokušavamo nametnuti i aktivno djelovati. Često postoji izvjesni zanos, ili unutarnja energičnost u pristupu životu i aktivnostima koje poduzimamo, kao i potreba da imamo aktivni stav prema svemu u životu. Vrijeme neizvjesnosti i neodređenosti je za nama i pomalo stvari postaju jasnije – naš put ili naše odluke postaju sastavni dio našeg života, iako se u ovoj fazi čovjek manje bavi pitanjima kamo stvari idu ili zašto nešto radimo - ovdje naprosto nastojimo djelovati i integrirati u svoj život aktivni pristup.

Djelovanje (90°-135°)

Ovo je faza djelovanja i rasta u punom smislu te riječi. Osjećamo potrebu za dokazivanjem i afirmacijom, a naš smjer djelovanja poprima konkretne oblike. Želimo se dokazati i nametnuti, želimo materijalizirati ono što je započeto za mladog mjeseca, ili naprosto želimo aktivno voditi naš novi život. Ova faza ima dinamiku kvadrata Sunca i Mjeseca pa odatle i naglasak na djelovanju i (samo)dokazivanju. U ovoj se fazi brzo širimo, rastemo i jačamo u svom samopouzdanju, za razlike od prethodne faze u kojoj postoji motivacija ali ne nužno toliko sigurnosti i pouzdanja. No, postoji i opasnost da postanemo prenametljivi ili da forsiramo stvari koje mogu biti i neprimjerene.


3) Faza Punog Mjeseca ili manifestacija

Izražavanje (135°-180°)

Ovo je ulazak u četvrtinu punog Mjeseca. U ovoj fazi prije Punog Mjeseca doživljavamo prve potvrde našeg djelovanja i naziru se plodovi aktivnosti iako još nisu sasvim zreli. To je vrijeme osvješćivanja i razumijevanja svega što radimo, ali i samopouzdanja jer osjećamo da stvari idu svojim tokom. Osjećamo da smo blizu cilja. No, ako smo ranije nekako krenuli u krivom smjeru, moguć je i osjećaj nezadovoljstva ili grižnje savjesti, dakle prve naznake da bi mogli trpiti posljedice. To je svojevrsna faza aktivnog iščekivanja gdje osjećamo kako dolazi važno razdoblje za nas u kojem možemo realizirati ono čemu težimo.

Ispunjenje (180°-135°)

Ovo je faza manifestacije rezultata i ubiranja plodova. Obično ljudi u sebi osjećaju kako je to vrijeme za naplatu rezultata, za realizaciju svega što smo radili i ovo može biti i faza velikog zadovoljstva postignućima, svojevrsni klimaks. No ponekad se desi da ljudi u ovoj fazi osjećaju kako trebaju platiti cijenu za svoje prethodne aktivnosti i kriva djelovanja, pa ova faza ne mora biti tako ugodna. Osim toga ovo razdoblje nosi i naznaku određenih promjena i preokreta koje čovjek može i ne mora doživjeti kao ugodne. U svakom slučaju, ovo jest razdoblje važnih promjena jer svaka kulminacija u životu ljudi obično i nešto mijenja. No promjena je više u smjeru reorijentacije, modifikacija u razmišljanjima i pristupu životu, bez obzira prolazimo li kroz uspješno razdoblje ili plaćamo greške. Ako u ovom razdoblju ne dobijemo ono na čemu smo radili tada treba razmišljati o korekcijama i promjenama. Trenutak punog Mjeseca je u mnogočemu sličan Mladom Mjesecu kao izvjesni preokret i novi početak.

4) Faza druge četvrti ili reorijentacije

Sinteza (135°-90°)

S ovom fazom počinje četvrtina reorijentacije i novog djelovanja. Ovdje osjećamo kako je vrijeme ubiranja plodova završeno i pomalo procjenjujemo postignuto. U žarište dolaze pitanja primjene onog što je postignuto i što s tim napraviti. To je neka vrsta okretanja sebi i često je početak reflektivnijeg pristupa životu jer počinjemo razmišljati o stvarima i motivima o kojima prije nismo brinuli. Pokušavamo sagledavati stvari iz šire ili više perspektive. S druge strane, ako smo platili naše greške sada imamo prilike razmisliti o posljedicama i krenuti u novi ciklus aktivnosti sa sviješću o posljedicama. Zato često viđamo, naprimjer, promjene posla jer želimo drugačije upotrijebiti naša iskustva i postignuća, ili osjećamo kako na postojećem poslu ne možemo više napredovati. Više nam nije prioritet dokazivanje i afirmacija sebe nego tražimo nešto više.

Reorijentacija (90°-45°)

Ovo je također faza djelovanja, ali mudrog i zrelog djelovanje pri čemu nije fokus na samo djelovanje, već na one vrste aktivnosti koje imaju neki dublji smisao i gdje smo svjesni posljedica našeg djelovanja. Manje nam je bitna afirmacija i dokazivanje jer već imamo iskustva i znanja, već pokušavamo sagledati širi kontekst naših aktivnosti što je svojevrsno gledanje izvan granica onog što radimo i živimo. Ovo je također aktivna faza (kao prva četvrt), ali ju prati i doza opreza ili promišljenosti koja je rezultat iskustva, ili postoji više refleksivnosti u pristupu životnim situacijama zbog traženja konteksta ili značenja. To je zrela produktivna faza koja traži nove obzore i područja djelovanja, ali prije svega koristi rezultate i postignuća iz prethodnih razdoblja kako bi im dala trajniji ili dublji smisao. Ako smo za punog mjeseca ubrali grožđe sada radimo vino koje može opstati još godinama kasnije, čak i kada započnemo novi ciklus.

 

Iako ove faze izgledaju kao neka vrst kontinuiranog razvojnog procesa, ne mora se uvijek desiti da će vrhunac uspjeha biti za faze punog mjeseca. Ove faze ipak opisuju naš unutrašnji razvoj koji može i ne mora korespondirati s "vanjskim" uspjehom ili postignućima. Također je moguće da stvari nekako započnemo "krivo" i stvari završe "loše" u svjetovnom smislu, pa umjesto nagrada i postignuća doživimo udarce i kazne. Pri tome je ključno da budemo svjesni toga i da se suočimo i sa našim greškama iz kojih možemo štošta naučiti. Plodovi našeg života ne moraju uvijek biti ugodni, no uvijek možemo nešto naučiti i steći iskustva. Suočavanje s nama samima je jedna od najtežih stvari u našim životima jer nas u današnjem svijetu sve oko nas uči da budemo nepokolebljivi i nepogrešivi, a svako priznanje slabosti se smatra "lošim". U tom smislu nam za pojašnjenje pozadine događaja odlično služe opisi mjesečevih faza. Dakle nijedna od ovih faza nije samo sebi dobra ili loša, niti je viša ili niža, niti je uspješnija ili manje uspješna – one oslikavaju naš unutarnji proces koji nam može pojasniti neka događanja u životu. Zato je i teško povući vremenski oštre granice među pojedinim fazama jer se one često prelijevaju jedna u drugu.

Naravno tu su i ostali čimbenici poput tranzita koji mogu modificirati ciklus i unijeti "vanjske" čimbenike u ove cikluse. Ali i njih možemo dovesti u kontekst progresivnih faza. Naprimjer, ako u fazi otpuštanja imamo aktivne tranzite Neptuna (posebno na Sunce i Mjesec) tada znamo da će ova faza biti još više zbunjujuća ali je i veća vjerojatnost da će i okolnosti ili događaji oko nas ići u smjeru rastakanja starog. S druge tranziti Saturna mogu stabilizirati osobu, ali i otežati proces otpuštanja starog, jer se Saturnov utjecaj može iskazati kao opiranje promjenama.

Ili, ako faza punog Mjeseca padne u 12. kuću možda će se ubiranje plodova odnositi više na unutarnje spoznaje, a neki konkretniji rezultati se mogu pojaviti tek sa prelaskom progresivnog Mjeseca u 1. kuću.

Interpretacija ovih faza nije uvijek egzaktno prognostičko sredstvo, ali kao što rekoh, daje nam svojevrsni kontekst za ostale progresije i tranzite.

 

Nastavak: Sekundarne progresije 4.dio