U2egipt

Astrologija je još daleko od toga da bi bila standardizirani kanon učenja, pa tako ni astrološko obrazovanje tj. škole nisu takve. Postoje brojne škole u inozemstvu, pa sada već i kod nas, no uglavnom su vezane primarno za astrologa koji ju vodi. Zato  je i svaka škola specifična, ali često i ograničena po pitanju materije ili pristupa kojeg podučava.

Ovdje nudim cjelovit sustav učenja astrologije koji se može proširivati već prema interesu polaznika. Iako u praktičnom smislu podučavam svoj osobni sustav analize, cilj mi je pružiti polaznicima uvid ne samo u najčešće tehnike koje čine skup astroloških znanja, već i u različite smjerove i područja koji postoje u astrologiji kako bi stekli i širinu znanja o astrološkim metodama.
Ovaj program je rezultat mojih iskustava na brojnim seminarima i konferencijama širom svijeta, kao kontakatima s brojnim školama u inozemstvu i astrolozima koji u njima rade.

Astrologija nije samo praktična disciplina izrade horoskopa, astrologija je i svijetonazor ili filozofija života za one koji žele proniknuti dalje od puke izrade horoskopa. Zato su svi seminari kombinacija tehničkih i teoretskih znanja sa praktičnom primjenom na primjerima. Važan dio učenja astrologije je i rad na sebi, tako da na seminarima radimo i na horoskopima polaznika kako bi samospoznaja i samorazvoj bili ugrađeni u astrološko obrazovanje.

Novo4WOd listopada kreće i online škola astrologije gdje ćete moći pratiti predavanja preko Zoom aplikacije. Ovo vam otvara mogućnost za pohađanje škole, predavanja i seminara čak i ako niste u Zagrebu. Detaljnije o terminima moći ćete vidjeti u najavama i kalendariu, no već sad možete dobiti informacije na 091 615 9907 (S.Slobodnjak)

Neke od prednosti pohađanja škole su:
  • Sva predavanja i seminari se odvijaju u malim grupama tako da je moguć kvalitetan individualni rad rad sa polaznicima.
  • Između pojedinih seminara postoje termini za vježbe ili pojedinačne konzultacije.
  • Materijali za seminare se mogu naći ovdje na webu u dijelu za registrirane korisnike (tj. za polaznike seminara).
  • Seminari su i priprema za polaganje astroloških certifikata pri UAH-u

Prvi stupanj ili prva serija tema (S1) namjenjena je početnicima i onima koji žele sistematski naučiti astrološke osnove. Obrađuju se uobičajene tehnike u interpretaciji natalne karte. Cilj je upoznati polaznike sa temeljnim tehnika kako bi mogli samostalno analizirati natalnu karte i pratiti daljnje naprednije seminare. Teme je moguće pohađati i kroz tečajeve koji su tematski povezana 3 jednodnevna seminara (cca 18-20 sati) ili online na Zoom-u u cca 7 predavanja od po 3 sata. Ako tek učite astrologiju poželjno je ove seminare pohađati kronološki tj. po redu kako su opisani.

Drugi stupanj  ili druga serija tema (S2) je produbljivanje tehnika analize, te uvođenje novih tehnika. Na seminarima se obrađuju nove teme i tehnike analize, te produbljujemo i proširujemo metode analize. Na vježbama primjenjujemo stečena znanja i na primjerima ilustriramo prethodno stečena znanja, ili naprosto pojašnjavamo stvari sa seminara. Te se teme više ne moraju pratiti kronološki kako su najavljene.

Treća serija su teme koje dublje obrađuju specifične tehnike ili područja u astrologiji. Program seminara će biti najavljeni već prema terminima održavanja za tu godinu.

Seminari se mogu pohađati individualno, ili u nizu kao tečaj.

Moguće je upisati cijelu seriju pri čemu dobivate popust i dodatne vježbe i konzultacije. Detalje programa i načina rada možete vidjeti u opisima programa pojedinih stupnjeva...

Tečajevi i radionice 

Tečajevi su pojedinačni seminari spojeni u tematske cjeline tj. radionice u kojima se detaljnije obrađuju pojedine astrološke teme. To su teme programa seminara 1. i 2. serije spojene u povezane cjeline od 2-3 jednodnevna seminara. Neki od tečaja će obrađivati i razne napredne teme ili specifične astrološke metode. 

Tečajevi se sastoje od 12-18 sati predavanja ili 2-3 jednodnevna seminara. Opise i sadržaj seminara možete vidjeti ovdje a najave termina održavanja ovdje...

Preko Online platformi (Zoom) predavanja su u trajanju otprilike pola seminara. Dakle online predavanja traju oko 3 sata jer se pokazalo da je ljudima puno teže održavati koncentraciju 6 sati koliko traju seminari "uživo". Prema tome, tečaj od 18 sati je u blokovima od 3 sata što je 6 predavanja.

 

Prijave ili ostale informacije možete dobiti na tel. 091 615 9907 (ostali kontakt podaci su ovdje...)

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries