U2egipt

pur50Mnogo se priča o 2012. godini kao godini smaka svijeta (po tko zna koji put), a recesija tj. kriza samo podgrijava te priče. Ja bih se osvrnuo na dolazeći kvadrat Urana i Plutona koji dominira nebom iduće 2-3 godine...

Od svih priča u vezi 2012. meni se čini najvažnija ona o kvadratu Urana i Plutona, odnosno bolje reći seriji kvadrata koja započinje u 2012. godini. Oba ova planeta su veoma spori pa ponekad imaju ne samo 3 aspekta, već čak i 5 točna kvadrata. No u ovom slučaju imamo još rjeđi slučaj sa čak 7 točnih aspekata. Evo malog kalendara:

24.06.2012  Ura Kvad Plu 08°OV23' D 08°JA23' R

19.09.2012  Ura Kvad Plu 06°OV57' R 06°JA57' D

21.05.2013  Ura Kvad Plu 11°OV14' D 11°JA14' R

01.11.2013  Ura Kvad Plu 09°OV25' R 09°JA25' D

21.04.2014  Ura Kvad Plu 13°OV34' D 13°JA34' R

15.12.2014  Ura Kvad Plu 12°OV35' R 12°JA35' D

17.03.2015 Ura Kvad Plu 15°OV18' D 15°JA18' D

Vidimo kako će sve do 2015. ova dva spora planeta biti u bliskom kvadratu. Ako uzmemo da su već prošle godine imali već jedan bliski kvadrat, iako ne egzaktan već su došli veoma blizu, možemo reći kako se njegovo djelovanje već osjeća kroz mini revolucije i krize... S druge strane svi koji imaju u natalnoj karti neki planet ili uglove između 8 i 15 stupnjeva kardinalnih znakova neka budu spremni na veselje i velike promjene (da budem nježan u prognozama...:-) ).

Uran se smatra planetom revolucija, bunta, ali i individualizma i slobode – u Ovnu može upućivati na otvoreno, možda i agresivno, iskazivanje prava na slobodu i individualnost. Pluton se također smatra planetom radikalnih transformacija, iako Pluton nije tako eksplozivan kao Uran i djeluje više iz pozadine i polako, ali radikalno. On je u Jarcu što je možda sinonim za institucije, bilo političke ili korporativne, koje se zbog Plutona radikaliziraju i odlaze u ekstreme po pitanjima moći, kontrole i vladanja. Dakle čini mi se kako bi jedan od motiva mogao biti sukob institucija koje žele moć i kontrolu, sa idejama individualne slobode i prava pojedinaca. Ili možda globalizam vs. individualizam. I to se može već naslutiti iz svega što se događa u postojećim financijskim krizama, događanjima u sjevernoj Africi (ili facebook revolucijama) i dr.

No pogledajmo i sinodički ciklus ova dva planeta koji se dešava svakih 120-140 godina (dosta je nepravilan u duljini zbog nepravilnosti Plutonove orbite). Ovaj kvadrat ima početak ciklusa, tj. konjunkciju Urana i Plutona u Djevici 1965-66. godine. To je vrijeme (i nešto nakon toga) obilježeno raznim revolucijama, prije svega studentskim, širom Evrope, zatim antiratnim prosvjedima i borbom za civilna prava u SAD-u, a i kod nas, s malim kašnjenjem, studentskim buntom i Hrvatskim proljećem. No kada pogledamo i prethodne konjunkcije vidimo kako su same konjunkcije više naznaka onog što se počinje ostvarivati za prvog kvadrata – slično kao mjesečeve faze.

Tako da, ako pogledamo još ranije, vidimo kako prethodna konjunkcija pada u 1850. godine u znak Ovna, dakle vrijeme nastanka "Komunističkog manifesta" i ideje komunizma naspram surovosti tadašnjeg liberalnog kapitalizma.

Prvi kvadrat koji slijedi (i koji korespondira sadašnjem prvom kvadratu) pada u 1876-77. god. To se vrijeme naziva drugom industrijskom revolucijom, vodi se francusko-pruski rat i potpisuje Berlinski ugovor kojim među inim stvarima balkanske zemlje dobivaju nezavisnost od Turaka.

Ali, najzanimljivije je kako je to vrijeme prve velike ekonomske depresije poznate pod nazivom Long depression (dugačka depresija, uzima se okvirno da je trajala od 1873-96), koja je počela panikom na burzi 1873., prvim velikim slomom na burzama. Drugi kvadrat ovog ciklusa pada 1932-34 (sa 5 egzaktnih kvadrata), dakle u vrijeme Velike depresije tridesetih (i uspona Hitlera sa svime što slijedi...). Ne bih želio nikoga plašiti, ali vidite li korespondenciju sa sadašnjim trenutkom? Dvije najveće krize padaju za kvadrata Uran/Pluton, a ovu tekuću već sada proglašavaju jednom od najvećih ekonomskih kriza uopće...

Ako odemo još jednu konjunkciju u prošlost dolazimo do 1710. godine s konjunkcijom u Lavu. To je vrijeme otkrivanja parnog stroja i prve industrijske revolucije. To se stoljeće često naziva i stoljeće prosvjetiteljstva, vrijeme početaka suvremene znanosti, vrijeme Newtona... Ali to je također vrijeme kada spajanjem engleskog i škotskog parlamenta nastaje "United Kingdom" (of Great Britain) i početak borbe za dominaciju tog carstva, ne samo u Evropi već i kroz imperijalne borbe širom svijeta. Zanimljivo je kako je točno jednu konjunkciju ispred, spojena škotska i engleska kruna, a sada i parlamenti. Vode se veliki ratovi oko prava na španjolsku krunu između više kandidata: Austrija, Francuska, Nizozemska, Britanija...

Za prvog kvadrata (1755-58, sa 7 egzaktnih kvadrata) te borbe kulminiraju u "sedmogodišnjem ratu" u kojem se smatra da je poginulo preko milijun ljudi, jedna od većih klaonica u povijesti ... Opozicija pada 1792-94 (sa 5 opozicija) dakle vrijeme francuske revolucije i američke borbe za nezavisnost, a kasnije i napoleonskih ratova. Drugi kvadrat pada 1820-21, dakle u post napoleonsku Evropu.  Dakle ovaj ciklus je razdoblje borbi za krunu i prevlast u Evropi, ali i za imperijalne pozicije u svijetu, što je prikladno ciklusu koji je započeo u Lavu.

Mogli bi tako i dalje, nalaziti korespondnecije... Recimo prvom kvadratu (1755-58) sa sedmogodišnjim ratom korespondira kvadrat 1623-24 koji se poklapa sa tridesetogodišnjim ratom u Evropi (mahom između katolika i protestanata u raznim varijantama), vjerojatno najduži i najkrvaviji sukob u evropskoj povijesti do svjetskih ratova.

Iako je ovo jedna mala, površna, analiza sinodičkog ciklusa Urana i Plutona, lako možete prepoznati cikluse od konjunkcije do konjunkcije. Naravno moglo bi se pogledati ne samo u ratove, već i filozofiju, umjetnost, kulturu i dr. No čini mi se da se motiv revolucija sjedne, te kontrole ili moći s druge strane, vrlo brzo razaznaje.

Iako sve ovo ne zvuči previše optimistično postoji jedna bitna razlika u ovoj našoj konjunkciji: sve prethodne (od 1090. god, osim jedne prelazne) se dešavaju u Vatrenim znakovima Ovna i Lava. Ova iz 1965. je prva u seriji zemljanih sinodičkih ciklusa pa možda bude i manje eksplozivna. Drugim riječima prelazimo u niz zemljanih konjunkcija (s još jednom, zadnjom u vatrenim znakovima). No, vidjeti ćemo... Mislim, nećemo vidjeti iduću konjunkciju (osim možda u kakvoj idućoj inkarnaciji). Ali svakako imamo par zgodnih godina sa kvadratom. Ne mislim da će smak svijeta, no da će svijet biti drugačiji za par godina postaje prilično jasno i bez astrologije. Pitanje je samo koliko ćemo mi individualci (Uran) biti spremni na borbu s razno-raznim politikama moći i kontrole (Pluton). Možda ne možemo utjecati globalno, ali svakako možemo lokalno...

Evo i jedne male liste konjunkcije Urana i Plutona...:

 • 7.2.0074 Ura konj Plu 17°VO00' D 17°VO00' D

 • 17.7.0185 Ura konj Plu 11°BL58' D 11°BL58' D
 • 9.12.0185 Ura konj Plu 11°BL25' R 11°BL25' R
 • 13.4.0186 Ura konj Plu 10°BL56' D 10°BL56' D
   
 • 14.3.0328 Ura konj Plu 29°VO25' D 29°VO25' D
 • 24.9.0328 Ura konj Plu 28°VO44' R 28°VO44' R
 • 9.12.0328 Ura konj Plu 28°VO27' D 28°VO27' D

 • 1.7.0439 Ura konj Plu 22°BL35' D 22°BL35' D

 • 1.4.0582 Ura konj Plu 10°RI42' D 10°RI42' D
 • 20.9.0582 Ura konj Plu 10°RI07' R 10°RI07' R
 • 31.12.0582 Ura konj Plu 09°RI45' D 09°RI45' D

 • 28.6.0693 Ura konj Plu 03°RA47' D 03°RA47' D
 • 3.4.0836 Ura konj Plu 21°RI18' D 21°RI18' D
 • 10.10.0836 Ura konj Plu 20°RI38' R 20°RI38' R
 • 29.12.0836 Ura konj Plu 20°RI21' D 20°RI21' D

 • 7.7.0947 Ura konj Plu 15°RA49' D 15°RA49' D

 • 22.3.1090 Ura konj Plu 01°OV08' D 01°OV08' D

 • 28.7.1201 Ura konj Plu 28°RA50' D 28°RA50' D
 • 10.6.1343 Ura konj Plu 11°OV27' D 11°OV27' D
 • 17.8.1343 Ura konj Plu 11°OV13' R 11°OV13' R
 • 2.3.1344 Ura konj Plu 10°OV31' D 10°OV31' D

 • 21.9.1455 Ura konj Plu 13°LA31' D 13°LA31' D
 • 14.1.1456 Ura konj Plu 13°LA03' R 13°LA03' R
 • 14.6.1456 Ura konj Plu 12°LA24' D 12°LA24' D

 • 1.5.1597 Ura konj Plu 20°OV16' D 20°OV16' D
 • 25.11.1597 Ura konj Plu 19°OV33' R 19°OV33' R
 • 21.1.1598 Ura konj Plu 19°OV21' D 19°OV21' D

 • 7.9.1710 Ura konj Plu 28°LA50' D 28°LA50' D

 • 26.6.1850 Ura konj Plu 29°OV39' D 29°OV39' D
 • 25.9.1850 Ura konj Plu 29°OV20' R 29°OV20' R
 • 23.3.1851 Ura konj Plu 28°OV42' D 28°OV42' D

 • 9.10.1965 Ura konj Plu 17°Vi09' D 17°Vi09' D
 • 4.4.1966 Ura konj Plu 16°Vi27' R 16°Vi27' R
 • 30.6.1966 Ura konj Plu 16°Vi06' D 16°Vi06' D

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries